Menu

Feliks W. Bednarski

4 published titles

Milos ac a narzeczen aska i malzen aska w s awietle filozofii Sw.Tomasza z Akwinu

1 edition

Sport i wychowanie fizyczne, w świetle etyki św. Tomasza z Akwinu

1 edition

Suma teologiczna

(Contributor)

2 editions

 • ISBN: 0901215333
 • Veritas
 • 1970
 • Details
 • ISBN: 0901215414
 • Veritas
 • 1972
 • Details

Zagadnienia pedagogiczne

1 edition

 • Veritas Foundation Publication Centre
 • 1982
 • Details

obnb.uk is a Good Stuff website.