Menu

Gwynedd Archives Service

31 published titles

Chwareli a chwarelwyr : llyfryn i gyd-fynd ag arddangosfa a ddarparwyd i ddathlu cannlwyddiant sefydlu Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru = a booklet to accompany an exhibition prepared to celebrate the c

1 edition

 • Gwynedd Archives Service
 • 1974
 • Details

Hen dref, Caernarfon - the old town

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0901337099
 • Gwynedd Archives Service
 • 1975
 • Details

Letters from America

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0901337102
 • Gwynedd Archives Service
 • 1975
 • Details

Beaumaris Gaol = Jêl Beaumaris

1 edition

 • ISBN: 0901337137
 • The Service
 • 1975
 • Details

Hirael, a portrait = Hirael, portread : a selection from a photographic study = detholiad allan o astudiaeth ffotograffig

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0901337161
 • Gwynedd County Council, Archives Service
 • 1976
 • Details

Y cysylltiad rhwng meistri a gweithwyr a datblygiad undebaeth = Industrial relations and the development of unionism : diwydiant llechi Gogledd Cymru = the slate industry of North Wales

1 edition

 • ISBN: 0901337072
 • Gwynedd Archive Service
 • 1976
 • Details

Llongau a llongwyr Gwynedd

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0901337110
 • Gwynedd Archives Service
 • 1976
 • Details

Ships & seamen of Gwynedd

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0901337129
 • The Service
 • 1976
 • Details

Dolgellau

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0901337145
 • Gwynedd County Council Archives Service
 • 1976
 • Details

Llechi = Slate

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 090133717X
 • Gwynedd Archives Service
 • 1976
 • Details

The 'Unity' of Barmouth

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0901337218
 • Gwynedd Archives Service
 • 1977
 • Details

Ymfudo = Emigration : ymfudo o Wynedd i'r Unol Daleithiau yn y bedwaredd ganrif a'r bymtheg = nineteenth century emigration from Gwynedd to the United States

1 edition

Abermaw = Barmouth

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 090133720X
 • Gwynedd Archives Service
 • 1977
 • Details

Diwydiant llechi Gogledd Cymru = The slate industry of North Wales : Undeb y Chwarelwyr = the Quarrymens Union

1 edition

 • Gwynedd Archives Service
 • 1978
 • Details

Griffith Jones : ffotograffydd cynnar o'r Felinheli = an early photographer of Port Dinorwic

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0901337242
 • Gwynedd Archives Service
 • 1980
 • Details

Pontydd Menai = The Menai bridges

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 090517173X
 • Gwynedd Archives Service
 • 1980
 • Details

David Lloyd George

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0901337285
 • Gwynedd Archives Service
 • 1981
 • Details

Megan Lloyd George

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0901337315
 • Gwynedd Archives Service, Gwynedd County Council
 • 1983
 • Details

The whalers of Anglesey

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0901337331
 • Gwynned Archives Service
 • 1983
 • Details

Growing up among sailors

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 090133734X
 • Gwynedd Archives Service
 • 1983
 • Details

Gwraig y Capten

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0901337358
 • Gwasaneath Archifau Gwynedd
 • 1984
 • Details

Yr ysgol Sul : coleg y werin

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0901337404
 • Gwasanaeth Archifau Gwynedd
 • 1985
 • Details

Law and order : the Tudor system

(Contributor)

1 edition

 • Gwynedd Archives Service
 • 1986
 • Details

Cyfraith a threfn : y gyfundrefn Duduraidd

(Contributor)

1 edition

 • Gwasanaeth Archifau Gwynedd
 • 1987
 • Details

Trosedd a gwrthdystiad yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg

(Contributor)

1 edition

 • Gwasanaeth Archifau Gwynedd
 • 1987
 • Details

'Sibols' : plentyndod Hirael 1900-1930 mewn geiriau a lluniau : Hirael childhood 1900-1930 in words and pictures

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0901337447
 • Gwasanaeth Archifau Gwynedd
 • 1987
 • Details

The evolution of law : law and order from the Celts to the end of the Middle Ages

(Contributor)

1 edition

 • Gwynedd Archives and Museums Service
 • 1988
 • Details

Plentyndod pentref : plentyndod David Lloyd George

(Contributor)

1 edition

 • Gwasanaeth Addysg yr Archifau ac Amgueddfeydd
 • 1994
 • Details

A village childhood : the childhood of David Lloyd George

(Contributor)

1 edition

 • Archives and Museums Education Service
 • 1994
 • Details

Owain Glyn Dŵr, Tywysog Cymru : nodiadau cefndirol a llawlyfr athrawon

(Contributor)

1 edition

 • Gwasanaeth Archifau Gwynedd
 • 2000
 • Details

Whiteway of Waunfawr : a rural North Wales bus company

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0901337811
 • Gwynedd Archives Service
 • 2001
 • Details

obnb.uk is a Good Stuff website.