Menu

Wales. Welsh Assembly Government

2384 published titles

Organic farming = Ffermio organig

(Contributor)

1 edition

 • Asiantaeth Ffermio a Chadwraeth Wledig
 • 2000
 • Details

Farm woodland = Coedlannau ar ffermydd

(Contributor)

1 edition

 • Asiantaeth Ffermio a Chadwraeth Wledig
 • 2000
 • Details

Stablu ceffylau = Do it yourself horse livery

(Contributor)

1 edition

 • Asiantaeth Ffermio a Chadwraeth Wledig
 • 2000
 • Details

Addasu adeiladau fferm diangen ar gyfer busnes = Conversion of redundant farm buildings for business use

(Contributor)

1 edition

 • Asiantaeth Ffermio a Chadwraeth Wledig
 • 2000
 • Details

Carafannau teithiol = Touring caravans

(Contributor)

1 edition

 • Asiantaeth Ffermio a Chadwraeth Wledig
 • 2000
 • Details

Ysguboriau cysgu / ysguboriau gwersylla (neu bebyll cerrig) = Bunkhouse barns / camping barns (or stone tents)

(Contributor)

1 edition

 • Asiantaeth Ffermio a Chadwraeth Wledig
 • 2000
 • Details

Llety hunan arlwy = Self catering accomodation

(Contributor)

1 edition

 • Asiantaeth Ffermio a Chadwraeth Wledig
 • 2000
 • Details

Y defnydd o fethodolegau hygrchedd mewn cynllunio defnydd tir : adroddiad terfynol

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2001
 • Details

The application of accessibility methodologies to land use planning : final report

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2001
 • Details

Menter gofal y llygaid Cymru : archwiliad o iechyd y llygaid

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Wales - world nation

(Contributor)

3 editions

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Pwyllwch pan welwch geffyl

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Mae blinder yn lladd : sut i osgoi blinder wrth yrru

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Peidiwch â throi'n un o'r ystadegau : cyngor ar sut i reidio'n ddiogel

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Y safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer gofal sesiynol = National minimum standards for sessional care

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Y safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer gofal y tu allan i'r ysgol = National minimum standards for out of school care

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Y safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer darpariaethau chwarae mynediad agored = National minimum standards for open access play provision

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Your right to buy your home : a guide for tenants of councils, new towns and registered social landlords including housing associations

(Contributor)

3 editions

 • Office of the Deputy Prime Minister
 • 2002
 • Details
 • Office of the Deputy Prime Minister
 • 2002
 • Details
 • ISBN: 9781409810995
 • Department for Communities and Local Government
 • 2009
 • Details

Polisi chwarae Llywodraeth y Cynulliad = Welsh Assembly Government play policy

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Cymru o blaid arloesi : cynllun gweithredu Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer arloesi, dogfen ymgynghori

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Menter gofal y llygaid Cymru : sgrinio llygaid diabetig

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Gwregysau diogelwch a seddi diogel i blant

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Gwybod y ffeithiau : trosglwyddo HIV a phrofi amdano

(Contributor)

2 editions

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Ceisio am gartrefi cymdeithasol yng Nghasnewydd : canfyddiadau, polisïau ac ymarferion

(Contributor)

1 edition

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2002
 • Details

Eich gwybodaeth eich hawliau

(Contributor)

2 editions

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Your information your rights

(Contributor)

2 editions

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Second consultation paper on the implementation of the EC water framework directive (2000/60/EC)

(Contributor)

1 edition

 • Department for Environment, Food and Rural Affairs
 • 2002
 • Details

Adolygiad pum mlynyddol Cadw = Quinquennial review of Cadw

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Adolygiad pum-mlynedd Cyngor Adeiladau Hanesyddol Cymru : adroddiad = 5 yearly review of the Historic Buildings Council for Wales report

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Arweiniad rheoli perfformiad = Performance management guidance. 1, Egwyddorion a gweithdrefnau = Principles and procedures

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750428309
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Arweiniad rheoli perfformiad = Performance management guidance. 2, Polisïau rheoli perfformiad ysgolion = Schools' performance management policies

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750428317
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Arweiniad rheoli perfformiad = Performance management guidance. 3, Arweiniad i lywodraethwyr = Guidance for governors

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750428325
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Arweiniad rheoli perfformiad = Performance management guidance. 4, Gosod amcanion = Objective setting

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750428333
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Y safonau gofynol [sic] cenedlaethol ar gyfer cartrefi plant

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750429038
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Financial help for health care students in Wales : September 2002

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750429097
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Dylunio

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750429151
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2002
 • Details

Gwerthuso cynaliadwyedd cynlluniau datblygu unedol yng Nghymru : canllawiau ar arferion da = Sustainability appraisal of unitary development plans in Wales : a good practice guide

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750429216
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2002
 • Details

Hysbysu gofal iechyd = Informing healthcare

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750429488
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Moddion i lwyddo : strategaeth ar gyfer fferylliaeth yng Nghymru : dogfen ymgynghori = Remedies for success : a strategy for pharmacy in Wales : a consultation document

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750429739
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

D am diogelu babanod a phlant rhag smygu goddefol : helpwch y rhai sy'n dibynnu fwyaf arnoch : cyngor i smygwyr sy'n byw gyda phlant = P is for protecting babies and children from secondhand smoke : h

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750429917
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Smygu goddefol : beth yw smygu goddefol a'r hyn y gallwch ei wneud

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750429968
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Cludiant cymunedol yn rhwydwaith cludiant Cymru : crynodeb gweithredol o'r adroddiad i Lywodraeth Cynulliad Cymru = Community transport in the Welsh transport network : executive summary of the report

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750430044
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Cyfarwyddyd iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru : gwella iechyd yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750430133
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Y wlad sy'n dysgu : llwybrau dysgu 14-19

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750430176
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Ymestyn hawliau : cynorthwyo pobl ifanc o 11 i 25 oed yng Nghymru = Extending entitlement : support for 11 to 25 year olds in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750429755
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2002
 • Details

Individual pupil data project : support materials for schools = Prosiect data am ddisgyblion unigol : deunyddiau cymorth

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750429429
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Staphylococcus aureus ag ymwrthedd i fethicillin : yr hyn mae angen i chi wybod

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750430532
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

A oes rhywun arall yn gofalu am eich plentyn?

(Contributor)

2 editions

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2002
 • Details
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2002
 • Details

A ydych chi'n gofalu am blentyn rhywun arall?

(Contributor)

1 edition

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2002
 • Details

Smoke signals

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Anghenion addysgol arbennig = Special educational needs

(Contributor)

1 edition

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2002
 • Details

Scoping study for the acid waters in Wales strategy : summary report

(Contributor)

1 edition

 • Centre for Ecology & Hydrology
 • 2002
 • Details

The new roads and street works act 1991 : section 84 : code of practice on measures necessary where apparatus is affected by major works (diversionary works)

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Fairer charging policies for home care and other non-residential social services

(Contributor)

1 edition

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2002
 • Details

Rhoi cymunedau'n gyntaf : canllawiau i awdurdodau lleol

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Good practice in consent implementation guide : consent to examination or treatment

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Rhaglen 5 mlynedd rhoi Systemau Trafnidiaeth Deallus (ITS) ar waith

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750428953
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Gyrrwr ar frys : plentyn ar farw

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Communities First : co-ordinators guidance

(Contributor)

1 edition

 • Wesh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Yr ewro : materion busnes : ydych chi wedi ystyried y rhain? : pa effaith allai'r ewro ei gael ar eich busnes?

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Get away! free local bus travel for pensioners & disabled people = Ffwrdd â chi! : teithiau bws lleol am ddim i bensiynwyr a phobl anabl

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

[Your information, your rights]

(Contributor)

5 editions

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Wargelintada xuquuqdaada

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

[Your information your rights]

(Contributor)

2 editions

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Wales eye care initiative : eye health examination

(Contributor)

6 editions

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Mapiau mynediad cefn gwlad : dweud eich dweud

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • 2002
 • Details

Clarification of the registration requirements for supported housing & extra care schemes under the Care Standards Acts 2000 : guidance

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

List of species and habitats of principal importance for conservation of biological diversity

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Symud y dosbarth!

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Arolwg llinell sylfaen o raglenni sgiliau sylfaenol yn y gweithle yng Nghymru : crynodeb gweithredol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1859902286
 • Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol
 • 2002
 • Details

Mae'ch iechyd o bwys mawr = Your health matters

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Sefydlu a datblygiad proffesiynol cynnar : o fedrusrwydd i hyfedredd : datblygu proffesiynol i athrawon = Induction and early professional development : from competency to proficiency : professional d

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750429720
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Cymorth ariannol i fyfyrwyr gofal iechyd yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750429097
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Dynamo : ysbrydoli cenhedlaeth newydd o entrepreneuriaid = Dynamo : inspiring a new generation of entrepreneurs

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2002
 • Details

Domiciliary care agencies in Wales : regulations and national minimum standards : consultation paper

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2002
 • Details

Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 : paratoi cynlluniau strategol addysg atodol 2003-2004 : cylchlythyr arweiniad : safonau ysgol : dyddiad cyflwyno: Ionawr 2003

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750430915
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Proses gwneud cais SHARP : gwersi i'r dyfodol = The SHARP bidding process : lessons for future practice

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750432160
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Innovations in care national conference : 19th November 2003 : conference abstracts

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498536
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Cwynion yn y GIG : canllawiau ar ymdrin â chwynion yng Nghymru : Ebrill 2003 = Complaints in the NHS : a guide to handling complaints in Wales : April 2003

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Llwybr arfordir Penfro i bawb

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • 2003
 • Details

Cynllunio'ch ymweliad : eich canllaw i ymweliad â'r Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol

(Contributor)

1 edition

 • National Museums and Galleries of Wales
 • 2003
 • Details

Cynllunio'ch ymweliad : eich canllaw i ymweliad ag amgueddfa'r Lleng Rufeinig

(Contributor)

1 edition

 • National Museum & Galleries of Wales
 • 2003
 • Details

Eich hawl i brynu eich cartref : arweiniad i denantiaid cynghorau, trefi newydd a landlordaid cymdeithasol cofrestredig gan gynnwys cymdeithasau tai

(Contributor)

1 edition

 • Office of the Deputy Prime Minister
 • 2003
 • Details

Guidance for coastal defence in relation to their landscape and visual impacts

(Contributor)

1 edition

 • Countryside Council for Wales
 • 2003
 • Details

Dyfodol gwasanaethau optometreg o fewn gofal sylfaenol yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Deddf cefn gwlad a hawliau tramwy 2000 : symud rhwystrau o hawliau tramwy : papur ymgynghori

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Gofalu am ofalwyr = Caring about carers

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Mental health policy guidance = Canllawiau polisi iechyd meddwl

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Review of national list (NL) and plant breeders' rights (PBR) testing services and fees structures

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Crynodeb Gweithredol

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Hyrwyddo partneriaeth ym maes gofal : comisiynu ar draws iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Promoting partnership in care : commissioning across health and social services

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Hysbysiad o'r newidiadau i reoliadau cartrefi gofal (Cymru) 2001

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Sefydlu athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru = Induction for newly qualified teachers in Wales

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Empty homes : a strategic approach : a consultation paper

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Ymgynghoriad ynghylch gweithredu'r Mesur Masnachu Gwastraff ac Allyriadau gan gynnwys Rheoliadau Rheoli Gwastraff Trefol (Cymru)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Trefniadau atal llifogydd yng Nghymru : y dyfodol : ymgynghoriad ar yr opsiynau ar gyfer newid yng Nghymru

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Cymru o blaid arloesi : cynllun gweithredu Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer arloesi

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Mynd i'r afael â thlodi ac anfantais gymdeithasol : yr hyn y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru'n ei wneud

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

A ydych chi'n dysgu gofalwr ifanc? = Is someone you teach a young carer?

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Planning permission : a guide for business = Caniatâd cynllunio : arweiniad ar gyfer busnesau

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Diogelu asedau hanesyddol yng Nghymru : papur ymgynghorol

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Grey seal pup production for North Wales, 2002

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • 2003
 • Details

Thomas Telford's milestones = Cerrig milltir Thomas Telford

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Eich partner ym masnach y byd : canllaw i'n gwasanaethau

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Addysg gynhwysol : cylchlythyr canllawiau drafft at ddiben ymgynghori Hydref 2003

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Grantiau cymhelliant ar gyfer hyfforddiant TAR (addysg bellach) i athrawon yng Nghymru 2003/04 : canllawiau : cylchlythyr canllawiau : addysg uwch

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Rheoliadau adeiladu : llyfryn eglurhaol

(Contributor)

2 editions

 • Office of the Deputy Prime Minister
 • 2003
 • Details
 • Office of the Deputy Prime Minister
 • 2005
 • Details

Impact of mussel cultivation with special reference to the Menai Strait and Conwy Bay candidate Special Area of Conservation

(Contributor)

1 edition

 • Countryside Council for Wales
 • 2003
 • Details

Dewch Gymry'n lân

(Contributor)

1 edition

 • Adran Hybu Iechyd, Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Cod ymarfer ar gyfer dysgu y tu allan i oriau ysgol = A code of practice for out of school hours learning

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Eich gwasanaeth iechyd lleol

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Adolygiad pum mlynedd y Comisiwn Brenhinol ar Henebion a Chofadeiladau Hanesyddol yng Nghymru : adroddiad interim

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Llywodraeth Cynulliad Cymru newidiadau arfaethedig i Is-Ddeddfwriaeth yng nghyswllt perfformiadau plant ... = Welsh Assembly Government proposed amendments to subordinate legislation in respect of chi

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Gwelliant i'r A483 wrth droadau Esgairdraenllwyn = A483 improvement at Esgairdraenllwyn bends

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Don't get knocked out this winter : get your flu jab now = Peidiwch a gadael i'r ffliw eich llorio y gaeaf hwn : mynnwch y frechiad

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Astudiaeth achos am y prosiect Ewrop ddigidol

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Cymru : gwlad well : agenda strategol Llywodraeth Cynulliad Cymru

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol : beth mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ceisio ei gyflawni?

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Mynediad pobl ddigartref at wasanaethau meddygol, gofal a chefnogi : adolygiad o'r llenyddiaeth

(Contributor)

2 editions

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details
 • ISBN: 075049929X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Mapio cynhwysiant cymdeithasol mewn llyfrgelloedd a gyllidir ag arian cyhoeddus yng Nghymru = Mapping social inclusion in publicly-funded libraries in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431601
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Help - mae fy mhlentyn i'n ffyslyd am fwyd = Help - my child is fussy with food

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

A5 Caergybi i'r Waun : llwybr hanesyddol Thomas Telford = A5 Holyhead to Chirk : Thomas Telford's historic route

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Hepatitis C : taflen wybodaeth i'r cyhoedd = Hepatitis C : Public information leaflet

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Llau pen, y ffeithiau : lluniwyd y nodiadau hyn ar gyfer teuluoedd a chaniateir eu llungopio i'w dosbarthu

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Yr adolygiad pum mlynedd o Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru (ACCAC) : Adroddiad Cam Un

(Contributor)

1 edition

Personal and Social Education (PSE) and Work-Related Education (WRE) in the basic curriculum = Addysg Bersonol a chymdeithasol (ABCh) ac addysg gysylltiedig â gwaith (AGG) yn y cwricwlwm sylfaenol

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Wyt ti'n derbyn gofal oddi cartref?

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Cymru ar-lein : online for a better Wales

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Adoption : the Adoption Agencies (Wales) Regulations 2004 : draft accompanying guidance : assessing prosopective adopters best practice guidance : a consultation document

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Mwg ail-law : beth yw e a'r hyn y gallwch ei wneud

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Canllawiau gofal plant i gyflogwyr

(Contributor)

1 edition

Survey for the moss Hamatocaulis vernicosus on Mynydd Du and Waun Ddu, Brecknock & Carmarthen

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • 2003
 • Details

Fundamentals of care : do you receive care?: do you know what to expect?: do you provide care?: quality of care for adults

(Contributor)

7 editions

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

NVC survey of Mynydd Llangatwg and Mynydd Llangynidr

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • 2003
 • Details

Aberhirnant red squirrel survey - second phase, summer 2001

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • 2003
 • Details

Review of stocking levels recomended for semi-natural lowland grasslands

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • 2003
 • Details

Strategic CCW conservation lake survey: a survey of lakes in the Migneint-Arenig-Dduallt pSSSI/SAC/SPA, Wales, 2002-03: final report

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • 2003
 • Details

Cynllun y sector gwirfoddol = Voluntary sector scheme

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Adolygiad o amgylchedd hanesyddol Cymru : dogfen ymgynghorol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1857601793
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Race and housing training resource : a resource to support social landlords = Adnodd hyfforddi hil a thai : adnodd i gynorthwyo landlordiaid cymdeithasol

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Hazardous substances consent = Caniatâd sylweddau peryglus

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750428295
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Gofalu am blant difrifol wael : safonau

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750429089
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

"Sut mae'ch plentyn yn dod ymlaen yn yr ysgol gynradd?" : arweiniad i rieni ar y Cwricwlwm Cenedlaethol, asesu ac adroddiadau = "How is your child doing at primary school?" : a parent's guide to the N

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750429526
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Sut mae'ch plentyn yn dod ymlaen yn yr ysgol uwchradd? = How is your child doing at secondary school?

(Contributor)

3 editions

 • ISBN: 0750429577
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details
 • ISBN: 0750490675
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details
 • ISBN: 9780750455053
 • Welsh Assembly Government
 • 2010
 • Details

S am smygu a beichiogrwydd : gwybodaeth i ferched beichiog, partneriaid a theuluoedd

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750429860
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Cynllun gweithredu cenedlaethol ar gyfer Cymru ddwyieithog = A national action plan for a bilingual Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750430346
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Cynllun datblygu marchnata = Marketing development scheme

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750430699
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Safonau cenedlaethol ar gyfer darparu gwasanaethau eiriolaeth plant

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750430788
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Gweithdrefnau ar gyfer apeliadau cynllunio (ac apeliadau tebyg) a galw ceisiadau i mewn = Planning (and analogous) appeals and call-in procedures

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750430974
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Fundamentals of care : do you receive care, do you know what to expect?, do you provide care?

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431032
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Cyfeiriad strategol ar gyfer gwasanaethau gofal lliniarol yng Nghymru : Chwefror 2003

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431067
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

The housing and socio-economic circumstances of black and minority ethnic people in Wales = Proffil o amgylchiadau tai a chymdeithasol economaidd pobl dduon a'r rhai o dras ethnig lleiafrifol yng Nghy

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431148
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Mewn perspectif : canllaw cyflym i 'mewn perspectif' -ysgolion cynradd

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431199
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Anelu'n uwch Cymru : deunyddiau addysgu ar gyfer rhai 13-16 oed

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431253
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Llywodraeth Cynulliad Cymru : taflen wybodaeth

1 edition

 • ISBN: 0750431296
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Cynllun gweithredu Cymru busnes a'r amgylchedd : busnesau yng Nghymru ar flaen y gad wrth wneud mwy o lai

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431342
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Cymru ar-lein : fframwaith strategol = Online for a better Wales : strategic framework

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431393
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Cynllunio ar gyfer cynyddu mynediad i ysgolion i ddisgyblion ag anableddau = Planning to increase access to schools for disabled pupils

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431466
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Y safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau maethu : datganiad o safonau gofynnol cenedlaethol a gyhoeddir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 23 o Ddeddf Safonau Gofal 2000

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431474
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Y Swyddfa Cofnodion Troseddol : ffeithiau sylfaenol i wirfoddolwyr mewn ysgolion = Criminal Records Bureau : basic facts for school volunteers

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431482
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Draft guidance on procedures for dealing with complaints to governing bodies = Arweiniad drafft ar weithdrefnau ar gyfer delio chwynion [sic] i gyrff Llywodraethol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431539
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i adroddiad blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2001-02

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431555
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Cynllunio ar gyfer gofal : canllawiau i gynorthwyo awdurdodau lleol a sefydliadau sy'n bartneriaid yng Nghymru, i lunio cynlluniau adnoddau dynol effeithiol ar gyfer y sector gofal cymdeithasol yn eu

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431598
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Partnership at work : business improvement through employee involvement = Partneriaeth ar waith : gwella busnesau trwy gyfraniad y gweithlu

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431636
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Community focused schools = Ysgolion bro

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431687
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Gweithredu rhaglenni clirio tai cymdeithasol a'u heffaith gymdeithasol = The implementation of social housing clearance programmes and their social impact

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750432098
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Research Ethics Committee present status and future recommendations : a consultation exercise

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750432128
 • National Assembly of Wales
 • 2003
 • Details

Implementing the Research Governance Framework for health and social care : a review of NHS Trusts

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750432136
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Rheoliadau addysg = The education regulations

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750432411
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Ffyrdd iach a gweithgar o fyw yng Nghymru : fframwaith ar gyfer gweithredu

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075043256X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Hysbysu gofal iechyd : fersiwn gryno : gweddnewid gofal iechyd drwy ddefnyddio gwybodaeth a TG

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750432586
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2003
 • Details

Ymgynghori ar y canllawiau diwygiedig ar gyfer gwahardd : dogfen ymgynghori : cynhwysiant cymdeithasol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750432683
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Ffermio yng Nghymru a'r amgylchedd : ymgynghori ynghylch dull newydd o weithredu: cynllun amaeth-amgylcheddol lefel mynediad i Gymru

1 edition

 • ISBN: 0750432799
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Cysylltiadau bws a choets pellter hir yng Nghymru : adroddiad i Lywodraeth Cynulliad Cymru : crynodeb gweithredol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750432845
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Chwaraeon a hamdden egnïol yng Nghymru : strategaeth ymgynghori : dringo'n uwch = Sport and active recreation in Wales : strategy for consultation : climbing higher

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750432888
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Ombwdsmon gwasanaethau cyhoeddus Cymru : pwerau ac awdurdodaeth = a public services ombudsman for Wales : powers and jurisdiction

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750432985
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Pobl ifanc anabl yn rhoi gwybod i ni am agweddau gorau a gwaethaf Cymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498005
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Menter cynllunio trwy gymorth cyfrifiadur / gweithgynhyrchu trwy gymorth cyfrifiadur (CAD/CAM) mewn ysgolion uwchradd : cyfnod 2 : dogfen wybodaeth : safonau ysgolion

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498102
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Strategaeth iechyd a lles anifeiliaid : cynllun cyflawni ar gyfer Cymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498730
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Gofal piau hi y gaeaf hwn : cefndir yr ymgyrch 2003/04 : pac gweithredu

1 edition

 • ISBN: 0750499141
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

The waterbabies project : a SCAN resource for KS2 - The Victorians: history, geography, literature & IT = Prosiect plant y dŵr : adnodd SCAN ar gyfer CA2 - y Fictoriaid: hanes, daearyddiaeth, llenyddi

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Out-of-school-hours learning = Dysgu allan-o-oriau-ysgol : training and resource pack = pecyn hyfforddiant ac adnoddau

(Contributor)

1 edition

Best practice construction procurement for RSLs : integrating rethinking construction with best value : draft for comment

(Contributor)

1 edition

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2003
 • Details

How effectively has the National Assembly for Wales promoted sustainable development? : report to the Welsh Assembly Government

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Financial help for healthcare students in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750432713
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Canllawiau ynglŷn â gwisg ysgol : dogfen ymgynghori : dyddiad cyhoeddi : 10 Rhagfyr 2003 : camau i'w cymryd : ymatebion erbyn 18 Chwefror 2004

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498579
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Modelling oystercatchers and their food on the Dee Estuary, Traeth Lafan and Burry Inlet SPA to inform target setting and site management - phase 1

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • 2003
 • Details

Get into higher education : teaching materials for 13-16 year olds

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Effaith clwy'r traed a'r genau ar iechyd meddwl a lles yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Arweiniad i'r system gynllunio ar gyfer ffermwyr : cyfeiriad newydd i ffermio yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750432853
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Wales unplugged : monitoring Cynulliad Cenedlaethol Cymru / The National Assembly for Wales : June to August 2003

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1871726999
 • Institute of Welsh Affairs
 • 2003
 • Details

Y strategaeth diogelwch ar y fyrdd i Gymru : crynodeb gweithredol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750429437
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2003
 • Details

Schools requiring special measures or found to have serious weaknesses following inspection under Section 10 of the School Inspections Act 1996 = Ysgolion y cafwyd bod angen mesurau arbennig arnynt ne

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750430818
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Y strategaeth gwybodaeth ddaearyddol ar gyfer Cymru : cynllun gweithredu 2003

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750432489
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2003
 • Details

Cyflawni dros Gymru

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Hanfodion gofal : ansawdd gofal i oedolion = Fundamentals of care : quality of care for adults

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Ydych chi'n gwrando? : barn plant a phobl ifanc anabl yng Nghymru am y gwasanaethau a ddefnyddiant : adroddiad ymgynghorol i weithredu fel sail i'r fframwaith gwasanaeth cenedlaethol ar gyfer plant a

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Fframwaith strategol ystadau cenedlaethol : Hydref 2002 = National estates strategic framework : October 2002

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431237
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Cynllun gweithredu mentrau cymdeithasol : dogfen ymgynghori

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750432527
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Addysg yn Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru = Learning at the National Museums and Galleries of Wales

(Contributor)

1 edition

 • National Museums and Galleries of Wales
 • 2003
 • Details

The Welsh Housing Quality Standard : guidance for registered social landlords (RSLs) on the assessment process and achievement of the standard : November 2003

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Action against discrimination in pay systems : a preliminary evaluation of the Close the Pay Gap Campaign in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1842060988
 • Equal Opportunities Commission
 • 2003
 • Details

Canllawiau polisi ac ymarfer ar gyfer cynlluniau bond

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Astudiaeth achos am y Prosiect Ewrop Ddigidol = A case study for the Digital Europe Project

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Wales Leader + programme 2000-2006 : annual implementation report 2002

(Contributor)

1 edition

 • Welsh European Funding Office
 • 2003
 • Details

The water industry (prescribed conditions) (Wales) regulations 2003

(Contributor)

1 edition

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2003
 • Details

Consultation paper on changes to the packaging regulations

(Contributor)

1 edition

 • Department for Environment, Food and Rural Affairs
 • 2003
 • Details

Rheoleiddio gofal yng Nghymru : canllaw i bobl sy'n darparu gwasanaethau

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Plismona wedi ei dargedu : cynhadledd = Targeted policing initiative : conference

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Gwybodaeth i ymwelwyr

1 edition

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2003
 • Details

Cyfansoddiad gwastraff solet bwrdeistrefol yng Nghymru : crynodeb gweithredol = The composition of municipal solid waste in Wales : executive summary

(Contributor)

1 edition

Casglu ar gyfer heddiw ac yfory : ymgynghoriad gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ar ddrafft o'i Pholisi Datblygu Casgliadau = Collecting for today and tomorrow : a consultation by the National Library o

(Contributor)

1 edition

 • National Library of Wales
 • 2003
 • Details

Ffonau symudol : gan bwyll meddyliwch amdani

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Providing effective advocacy services for children making a complaint : the Representations Procedure and Advocacy Services (Children) (Wales) Regulations 2004 : a consultation document : isssued: 20

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Activity and costs in Welsh hospitals : financial year 2001/02

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Adoption : independent review mechanism (phase 1) : the Draft Independent Review of Determinations (Adoption) (Wales) Regulations 2004 : draft accompanying guidance : a consultation document : October

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Housing good practice and innovation : social housing management grant 2004-2005

(Contributor)

1 edition

 • Welsh National Assembly
 • 2003
 • Details

Datblygu sector pysgodfeydd a dyframaeth Cymru : cynllun gweithredu strategol

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Development Agency
 • 2003
 • Details

Trunk Road estate biodiversity action plan: TREBAP Proposed Document Text

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Y Ganolfan Gyhoeddiadau a Chyswllt Gwybodaeth

(Contributor)

1 edition

 • National Assembly for Wales, Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Y ffermwr a datblygiad cyhoeddus

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498692
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Eich busnes a datblygiad cyhoeddus

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498684
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Inswleiddio rhag sŵn traffig

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498706
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Eich cartref a niwsans o ddatblygiad cyhoeddus

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498676
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

6 cwestiwn da = 6 good questions

(Contributor)

1 edition

Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 : paratoi cynlluniau strategol addysg atodol 2004-2005 : cylchlythyr canllawiau : safonau ysgol : dyddiad cyhoeddi: 23 Rhagfyr 2003

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Cynllun cenedlaethol clefyd y crafu Prydain Fawr : cynllun genoteipio mamogiaid Cymru II 2003-2006 : llyfryn y contract

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431628
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Sefydlu Canolfan Iechyd Cymru fel corff cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad - Penodi, aelodau a gweithdrefnau Canolfan Iechyd Cymru - y rheoliadau a gynigir: dogfen ymgynghori Llywodraeth Cynulliad Cym

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Cynllun cenedlaethol clefyd y crafu Prydain Fawr : cynllun genoteipio mamogiaid Cymru II 2003-2006 : llawlyfr y cynllun

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075043161X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Wales : world nation

(Contributor)

3 editions

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Anturiaethau Jugglestruck wrth fynydd y graig

(Contributor)

1 edition

 • Unedau Diogelwch ar y Ffyrdd Cynghorau Sir Caerfyrddin, Penfro a Powys
 • 2003
 • Details

Anturiaethau Jugglestruck wrth fynydd y graig : llyfr gwaith

(Contributor)

1 edition

 • Unedau Diogelwch ar y Ffyrdd Cynghorau Sir Caerfyrddin, Penfro a Powys
 • 2003
 • Details

Bob Eynon

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor Llyfrau Cymru
 • 2003
 • Details

Yr economi werdd

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 186169119X
 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • 2003
 • Details

Diffoddwch e! : gwell colli galwad na cholli bywyd

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Activity and costs in Welsh hospitals : financial year 2000/01

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Ydych chi dros 50 oed? : ydych chi erioed wedi meddwl beth mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei wneud drosoch chi? = Are you aged 50 plus ? : ever wondered what the Welsh Assembly Government is doing

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Offer untro a llawfeddygaeth y tonsiliau a'r adenoidau : cwestiynau ac atebion i rieni

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Arolygiadau cynlluniau cefnffyrdd ar eich tir

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431695
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Cymorth grant Llywodraeth Cynulliad Cymru dan y Rhaglen Grantiau Tai ar Gyfer Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (PDdLIE) 2004-2005

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Ffermio organig yng Nghymru 1998-2003 = Organic farming in Wales 1998-2003

(Contributor)

1 edition

 • Canolfan Organic Cymru
 • 2003
 • Details

The potential for wind power in urban, industrial and commercial sites in Wales

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Families and post mortems : a code of practice

(Contributor)

1 edition

 • National Assembly for Wales
 • 2003
 • Details

The import and export of human body parts and tissue for non-therapeutic uses : a code of practice

(Contributor)

1 edition

 • National Assembly for Wales
 • 2003
 • Details

Beth ddylai pawb ei wybod am sbwriel a'r gyfraith

(Contributor)

1 edition

 • Cadwch Gymru'n Daclus
 • 2003
 • Details

Digon yw digon! : sut i gefnu ar smygu = I quit! : how to leave smoking behind you

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Rhwydwaith y bobl : defnydd derbyniol ar gyfrifiaduron : canllawiau ymarfer da

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Improving economic statistics for Wales (phase 2) : consultation : respond by 6 October 2003

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Addysg ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang : adnodd HMS i athrawon yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • University of Wales Bangor
 • 2003
 • Details

Welsh housing quality standard - developing the skills and knowledge of tenants : guidance and implementation guide

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Housing sight : a guide to building accessible homes for people with sight problems

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1858786002
 • RNIB and Welsh Assembly
 • 2003
 • Details

Adoption support services guidance Wales

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

2004-05 Local Health Board and Health Commission Wales revenue allocations

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Survey for the moss 'Hamatocaulis vernicosus' on Eryri SSSI/cSAC

(Contributor)

1 edition

 • Countryside Council for Wales
 • 2003
 • Details

Dysgu am ddiogelwch ar y ffordd : canllaw handofol i rieni a phlant yn y band oed : 7-10 = Get across road safety : an essential guide for parents with children in the age zone : 7-10

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075043158X
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Dysgu am ddiogelwch ar y ffordd : canllaw handofol i rieni a phlant yn y band oed : 0-6 = Get across road safety : an essential guide for parents with children in the age zone: 0-6

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431571
 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Ysgolion bro : dogfen wybodaeth : rheoli a llywodraethu ysgolion

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Cyflogwr o ddewis : canllaw i gyflogwyr = Employer of choice : an employer's guide

(Contributor)

1 edition

Gofal yn y cartref : gweithredu'r rheoliadau a'r safonau gofynnol cenedlaethol : dyddiad: 28 Tachwedd 2003

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

Local Government Act 1972 : General Disposal Consent (Wales) 2003 : disposal of land in Wales by authorities for less than best consideration

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

Deddf Lywodraeth Leol 1972 : Caniatâd Gwaredu Cyffredinol (Cymru) 2003 : cael gwared ar dir gan awdurdodau am bris llai na'r gorau

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2003
 • Details

TRA477 Kilgetty Bypass, Stepaside Junction : public consultation report

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

TRA477 Kilgetty Bypass, Stepaside Junction : public consultation addendum report

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details

National minimum standards for domiciliary care agencies in Wales

(Contributor)

2 editions

 • Welsh Assembly Government
 • 2003
 • Details
 • ISBN: 0750433167
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Voluntary sector partnership council = Cyngor Partneriaeth y Sector Gwirfoddol

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Adolygiad o weithredu deddfwriaeth digartrefedd gan awdurdodau lleol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750428635
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Planning : delivering for Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431806
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Draft fire and rescue service national framework for Wales for consultation

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Minerals planing policy (Wales) : minerals technical advice note (Wales) : 1: aggregates

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433140
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

The balance of local authority funding in Wales : a consultation paper from the Welsh Assembly Government

1 edition

 • ISBN: 0750433051
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Ystlumod mewn toeau : canllaw i adeiladwyr proffesiynol = Bats in roofs : a guide for building professionals

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1861691211
 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • 2004
 • Details

Domiciliary care : draft : regulations and national minimum standards for domiciliary care agencies in Wales

1 edition

 • National Assembly for Wales
 • 2004
 • Details

Menter Rheoli'r Sector Cyhoeddus - gwireddu'r freuddwyd The Public Sector Management Initiative : making it a reality ; supported by the Welsh Assembly Government and local government in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433000
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Budd-dal tai : y swyddog rhenti a budd-dal tai yng Nghyngor Braenaru Conwy

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498919
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Plant a phobl ifanc : gweithredu'r hawliau = Children and young people : rights to action

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498765
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Diogelu plant : cydweithio er mwyn sicrhau canlyniadau cadarnhaol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433329
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Dull asesu bywyd yn yr ysgol : dull ar gyfer monitro a gwerthuso agwedd ysgol-gyfan at fwyd a maethiad

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750434120
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Targedau cynnydd mewn iechyd : targedau a dangosyddion lefel uchel cenedlaethol i Gymru

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Dogfen ymgynghori ar weithredu'r darpariaethau llywodraethu ysgolion newydd yn Neddf Addysg 2002 = Consultation document on the implementation of the new school governance provisions in the Education

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498846
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Adolygiad pum mlynedd o Bwyllgor Moeseg Ymchwil Aml-Ganolfan Cymru (MREC) : corff cyhoeddus anweithredol a noddir gan y Cynulliad / = Five year review of the Multi-Centre for Research Ethics Committee

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Seicoleg addysgol yng Nghymru : dogfen ymgynghori : anghenion addysgol arbennig = Educational psychology in Wales : consultation document : special educational needs

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075049882X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Cynaladwyedd i sefydliadau : : canllaw i arfer gorau yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1842200623
 • University of Wales, Bangor
 • 2004
 • Details

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 : cynllun cyhoeddi model i ysgolion : dogfen wybodaeth : rheoli a llywodraethu ysgolion : dyddiad cyhoeddi: 30 Ionawr 2004

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498935
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Anelu at ragoriaeth yng Nghyfnod Allweddol 3 : symud ymlaen - trosglwyddo effeithiol o Gyfnod Allweddol 2 i Gyfnod Allweddol 3 = Aiming for excellence in Key Stage 3 : moving on - effective transition

(Contributor)

1 edition

Dewis dŵr : arweiniad ar ddŵr mewn ysgolion

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498994
 • Health Promotion Division, Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

The mental health of young people looked after by local authorities in Wales : the report of a survey carried out in 2002/2003 by the Office for National Statistics on behalf of the Welsh Assembly Gov

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0116217510
 • TSO
 • 2004
 • Details

Gwella cynlluniau datblygu yng Nghymru : dogfen ymgynghori : Mehefin 2004

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433558
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

South East Wales regional waste plan March 2004

(Contributor)

1 edition

 • South East Wales Regional Waste Plan
 • 2004
 • Details

Un Llais i Gymru : prosbectws : Chwefror 2004

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433035
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Rhowch hwb i'ch perfformiad : ysgrifennu'ch cynllun gweithredu marchnata = Boost your performance : writing your marketing action plan

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • 2004
 • Details

Adrannau 60-64 o Ddeddf Addysg 2002 : pwerau ymyrraeth - awdurdodau addysg lleol : dogfen wybodaeth : safonau ysgolion

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433884
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Anelu at ragoriaeth yng Nghyfnod Allweddol 3 : codi safonau mewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu = Aiming for excellence in Key Stage 3 : raising standards in information technology and communicati

(Contributor)

1 edition

Mobile homes : a guide for residents and site owners

(Contributor)

1 edition

 • Office of the Deputy Prime Minister, Office of the National Assembly for Wales and the Scottish Exec
 • 2004
 • Details

Ynys Môn : llawlyfr cynllunio : yr ynys o ddewis

(Contributor)

1 edition

 • Isle of Anglesey County Council
 • 2004
 • Details

Arolwg sgiliau generig Sgiliau Dyfodol Cymru 2003 : adroddiad cryno = Future Skills Wales 2003 generic skills survey : summary report

(Contributor)

1 edition

 • Sgiliau Dyfodol Cymru
 • 2004
 • Details

Clefyd y crafu : nodiadau cynghori i ffermwyr = Scrapie : advisory notes for farmers

(Contributor)

1 edition

Comisiynydd ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru : adroddiad ac argymhellion Grŵp Cynghorol Llywodraeth Cynulliad Cymru = A commissioner for older people in Wales : the report and recommendations of the Asse

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433701
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Dogfen ymgynghori ar gynllun gweithredu sgiliau a chyflogaeth 2004 : dogfen ymgynghori : datblygu sgiliau galwedigaethol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433590
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Foot and Mouth Disease contingency plan : version 5.0 : March 2004

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Building the foundations : a report on the first year of the Strategy for Older People in Wales : April 2004

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433833
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

"Paying for regulation" : a consultation paper on regulatory fees in social care and independent healthcare for the next five years : May 2004

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Ynys Môn : cyfoeth o brofiadau : llawlyfr swyddogol yr ynys

(Contributor)

1 edition

 • ,Isle of Anglesey County Council
 • 2004
 • Details

Adoption : the Draft Adoption Support Services (Wales) Regulations 2004 : draft accompanying guidance : a consultation document : May 2004

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Canllawiau ar gyfer awdurdodau priffyrdd lleol : codi rhwystrau oddi ar hawliau tramwy : adran 63 o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750434252
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Settlements, services and access : the development of policies to promote accessibility in rural areas in Great Britain : appendices

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498455
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Aneddiadau, gwasanaethau a mynediad : datblygu polisïau i hyrwyddo hygyrchedd mewn ardaloedd gwledig ym Mhrydain : atodiadau

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498463
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Settlements, services and access : the development of policies to promote accessibility in rural areas in Great Britain : final report

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498439
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Aneddiadau, gwasanaethau a mynediad : datblygu polisïau i hyrwyddo hygyrchedd mewn ardaloedd gwledig ym Mhrydain : adroddiad terfynol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498447
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Asiantaethau nyrsys: y safonau gofynnol cenedlaethol

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth y GIG (FFSG GIG) ac adolygiad o ddatblygiad cysylltiedig = The NHS Knowledge and Skills Framework (NHS KSF) and related development review

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750431512
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Llwybrau dysgu drwy asesiadau statudol: cyfnodau allweddol 2 a 3 : adroddiad terfynol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075043435X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Eich partner mewn masnach rhyngwladol = Your partner in world trade

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498811
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Amendment to the national consultant contract in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750434570
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Darparu gwasanaethau eiriolaeth effeithiol i blant a phobl ifanc sy'n gwneud cynrychiolaeth neu gwyn dan Ddeddf Plant 1989 : canllawiau

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433582
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Adroddiad ar Ymarfer y Ddraig 30 Medi 2003 : profi effeithiolrwydd Cynllun Wrth Gefn Clwy'r Traed a'r Genau Llywodraeth Cynulliad Cymru

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

A report on Exercise Dragon 30 September 2003 : testing the effectiveness of the Welsh Assembly Government Foot-and-Mouth Contingency Plan

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Mân-ddaliadau yng Nghymru : adroddiad 2000-2001

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433426
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Local regeneration fund : revised arrangements for distributing match funding resources

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government.
 • 2004
 • Details

Strategaeth iechyd a lles anifeiliaid i Brydain

(Contributor)

1 edition

Adoption : special guardianship : the Draft Special Guardianship (Wales) Regulations : draft accompanying guidance : a consultation document : June 2004

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Adoption : the Draft Adoption (Contact with Children) (Wales) Regulations : draft accompanying guidance : a consultation document : July 2004

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Keeping up with the Joneses: the story of Wales and the Welsh in the USA

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750434961
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Canyfddiadau ymchwil i ddewis a sefydlogrwydd = : Choice and stability research findings

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Cael bywyd cyfoethocach fel gwirfoddolwr : oes gennych chi rywbeth i'w gynnig?

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Canllawiau cyhoeddusrwydd a gwybodaeth ar gyfer prosiectau sydd wedi'u cymeradwyo

(Contributor)

1 edition

 • Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
 • 2004
 • Details

Gweithredu'r gyfarwyddeb ar "Asesiadau Amgylcheddol Strategol" : dogfen ymgynghori = Implementing the "Strategic Environmental Assessment" directive : a consultation document

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

A458 trunk road, Buttington Cross to Wollaston Cross : public consultation : 21st June to 2nd August 2004 : exhibition 29th-30th June 2004

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

The sand and gravel resources of North-West Wales

(Contributor)

1 edition

 • The National Assembly for Wales
 • 2004
 • Details

Yr adolygiad pum mlynedd o Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru (ACCAC) : Adroddiad Cam II

(Contributor)

1 edition

The Aculeate Hymenoptera of Wales with special reference to the manuscript "The Aculeates of Wales" by H. M. Hallett

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0720005485
 • National Museums & Galleries of Wales
 • 2004
 • Details

First steps to community development learning : a handbook for trainers

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1862011974
 • NIACE
 • 2004
 • Details

Modifications to water undertakers' existing conditions of appointment : conditions of water supply licences : consultation paper

(Contributor)

1 edition

Pryd o fywyd : bwyta i gadw'ch calon yn iach = Eating for life : eating to keep your heart healthy

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Arweiniad ar ddatganiadau polisi trafnidiaeth i ddysgwyr 16-19 oed 2004/05 : cylchlythyr arweiniad : cynhaliaeth i bobl ifanc : dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2004

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750434376
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Addasu adeiladau fferm hanesyddol yng Nghymru : canllaw i arfer da

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1857602110
 • Cadw
 • 2004
 • Details

Beth yw Band Eang? = What is Broadband?

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Gweithgarwch corfforol, ymddygiad eisteddog a gordewdra : arolwg o ymddygiad iechyd mewn plant oed ysgol (HBSC)

(Contributor)

1 edition

 • Is-adran Hybu Iechyd, Swyddfa'r Prif Swyddog Meddygol, Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Proffil dechrau gyrfa : dogfen wybodaeth : datblygiad proffesiynol i athrawon

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433450
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Rheoli yng Ngwasanaeth Cyhoeddus Cymru : dysgu ar gyfer rhagoriaeth mewn gwasanaethau cyhoeddus

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750435887
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Cynlluniau gweithredu lleol ar gyfer camddefnyddio sylweddau yng Nghymru : templed cynllunio 2005-2008 : atodiad A

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750435097
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

A guide to good practice : emergency care : tools and techniques to enable the NHS and Social Services to improve the delivery of health and social care

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750435720
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

National Scrapie plan for Great Britain : consultation on a strategic review

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Ymgynghoriad ar adroddiad interim Gweithgor Gofal Plant = Consultation on the interim report of Childcare Working Group

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Canllaw ffermwyr i'r cynlluniau marchnata

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075043497X
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Tai, cydfuddiannu ac adfer cymenedol : adolygiad o'r dystiolaeth a'i phertnasedd i drosglwyddo stoc yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075043516X
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Astudiaeth i gynghori ar ddyrannu grant tai cymdeithasol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436050
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Datblygu economaidd a'r iaith Gymraeg : rhaglen waith

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Ymgynghoriad ar Raglenni Grant Cerbydau Glân Ynni Trafnidiaeth : adeiladu rôl strategol y rhaglen wrth gyflwyno amcanion trafnidiaeth, ynni ac amgylcheddol y llywodraeth a'r cyrff gweinyddol datganole

(Contributor)

1 edition

 • Yr Adran Drafnidiaeth
 • 2004
 • Details

Consultation on the TransportEnergy Clean Vehicle Grant Programme : building the programmes' strategic role in delivering the government's and devolved administrations' transport, energy and environme

(Contributor)

1 edition

 • Department for Transport
 • 2004
 • Details

Review of existing private sewers and drains in England and Wales : response to consultation : October 2004

(Contributor)

1 edition

 • Department for Environment, Food and Rural Affairs
 • 2004
 • Details

Trefniadau asesu'r cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer disgyblion 11 ac 14 oed : dogfen ymgynghori : safonau ysgolion : dyddiad cyhoeddi: Medi 1 2004 : camau i'w cymeryd: ymatebion erbyn 22 October 2004

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750435062
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Essential guide to mountain biking Wales

(Contributor)

1 edition

Lwfans cynhaliaeth addysg Cymru : gwybodaeth ragarweiniol ar gyfer ysgolion a sefydliadau addysg bellach, LCA Cymru 2004/2005 : dogfen wybodaeth : addysg bellach : dyddiad cyhoeddi: Gorffennaf 2004

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Crynodeb o'r trefniadau datblygiad proffesiynol cynnar yng Nghymru : dogfen wybodaeth : datblygiad proffesiynol i athrawon : dyddiad cyhoeddi: 10 Medi 2004

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750435267
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Anelu at ragoriaeth yng Nghyfnod Allweddol 3 : pontio'r bwlch : datblygu a defnyddio unedau pontio i gefnogi trosglwyddo effeithiol o Gyfnod Allweddol 2 i Gyfnod Allweddol 3 = Aiming for excellence in

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1861125658
 • Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru
 • 2004
 • Details

Arallgyfeirio - mwy o gyfleoedd i ffermwyr

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750434686
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Y ffliw : cofiwch amddiffyn eich hun : mynnwch y brechiad i osgoi'r ffliw

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075043578X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Confident consumer : a multimedia resource for consumer skills = Defnyddwyr deallus : adnodd amlgyfrwng ar gyfer sgiliau defnyddwyr

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1859903096
 • The Basic Skills Agency
 • 2004
 • Details

Eich canllaw ar y taliad sengl

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750434988
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Proses apelio hawliau'r taliad sengl

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750435003
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Y safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer cynlluniau lleoli oedolion

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Strategaeth ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru - Cyllid 2004-2005

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

"Gwireddu'r potensial" : fframwaith strategol ar gyfer Nyrsio, bydwreigiaeth a'r gwasanaeth ymwelwyr iechyd yng Nghymru i mewn i'r 21ain ganrif. Papur briffio 7, "Meithrin y dyfodol" : fframwaith er g

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750434414
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Y dogfennau sy'n ofynnol er mwyn masnachu o fewn yr UE

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Care of historic human remains : a consultation on the Report of the Working Group on Human Remains : July 2004

(Contributor)

1 edition

 • Dept. for Culture, Media and Sport
 • 2004
 • Details

Consultation on the draft rural development regulation

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Gofal piau hi y gaeaf hwn : datblygu'r ymgyrch 2004-2005 : llyfryn gwybodaeth

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750435194
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Important changes to your council tax : a revaluation and rebanding of all Welsh homes will take effect on 1 April 2005

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

I osgoi'r ffliw mynnwch bigiad y ffliw!

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Atal digartrefedd : nodyn cyngor a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru = The prevention of homelessness : an advice note issued by the Welsh Assembly Government

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Building regulations : explanatory booklet

(Contributor)

1 edition

 • Office of the Deputy Prime Minister
 • 2004
 • Details

Ymgynghori â phobl ddigartref : nodyn cyngor a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru = Consulting with homeless people : an advice note issued by the Welsh Assembly Government

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Hysbysu gofal cymdeithasol : rhaglen a chynllun gweithredu ar gyfer datblygu systemau gwybodaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750435542
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Canllaw y cynghorydd da : ar gyfer cynghorwyr cymuned a thref

(Contributor)

2 editions

 • ISBN: 0750435038
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details
 • ISBN: 0750435038
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Cattle compensation : Bovine TB, Brucellosis, BSE and Enzootic Bovine Leukosis

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750435143
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Gwasanaethau addysgol i blant a phobl ifanc dall a byddar : camau i'w cymryd : ymatebion erbyn 31 Ionawr 2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436557
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Gwella iechyd a lleihau anghydraddoldebau : arweiniad ymarferol i asesu'r effaith ar iechyd = Improving health and reducing inequalities : a practical guide to health impact assessment

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750435755
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Cynllun Gweithredu Hybu Iechyd ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru : ymateb i Her Iechyd Cymru

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Mentoring in Wales

(Contributor)

1 edition

 • Wales Management Council
 • 2004
 • Details

Defnyddio tenantiaethau rhagarweiniol a chychwynnol : nodyn ar gyfer landlordiaid cymdeithasol Cymru oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad = The use of introductory and starter tenancies : a good practice

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750434856
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Pa fath o gefn gwlad ydym ei angen? : y rhaglen ymchwil cynllunio yng Nghymru : adroddiad ymchwil = What sort of countryside do we want? : Wales planning research programme : research report

(Contributor)

1 edition

 • Sefydliad y Gwyddorau Gwledig, Prifysgol Cymru
 • 2004
 • Details

MMR - y ffeithiau : y ffordd fwyaf diogel o amddiffyn eich plentyn drwy'i oes : y frech goch, clwy'r pennau, rwbela a'r brechlyn

(Contributor)

2 editions

 • ISBN: 0750435224
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details
 • ISBN: 0750497610
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Welsh geomorphological map pilot project : data sources and methods for producing a Wales-wide geomorphological map

(Contributor)

1 edition

 • Countryside Council for Wales
 • 2004
 • Details

Cyswllt Ffermio : cysylltu gyda'ch busnes

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

A oes help ar gael i chi gyda'ch costau iechyd? = Are you entitled to help with health costs?

(Contributor)

1 edition

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2004
 • Details

Gwyneth Glyn

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor Llyfrau Cymru
 • 2004
 • Details

Caryl Lewis

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor Llyfrau Cymru
 • 2004
 • Details

Margaret Isaac

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor Llyfrau Cymru
 • 2004
 • Details

E-learning in Wales : current developments and stakeholder views on future priorities

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Mountains and orefields : metal mining landscapes of mid and north-east Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1902771478
 • Council for British Archaeology
 • 2004
 • Details

Activity and costs in Welsh hospitals : financial year 2002/03

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Bod yn gyfarwydd â'ch bronnau

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Catalog adnoddau dysgu

(Contributor)

1 edition

 • Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru
 • 2004
 • Details

Commercial property leases : options for deterring or outlawing the use of upward only rent review clauses : consultation paper issued by the Offiec of the Deputy Prime Minister and the Welsh Assembly

(Contributor)

1 edition

 • Office of the Deputy Prime Minister
 • 2004
 • Details

Ydy hyn yn digwydd i ti? : paid â chadw'n dawel

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Adolygiad o addysg a hyfforddiant proffesiynol ym maes tai yng Nghymru = A study of housing professional education and training in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436611
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Adolygiad o Ran 1 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 = Review of Part 1 of the Wildlife and Countryside Act 1981

(Contributor)

1 edition

Water undertakers' new conditions of appointment : license conditions for water supply licensees : consultation paper

(Contributor)

1 edition

Ymgynghoriad ar raglenni grant cerbydau glân 'YnniTrafnidiaeth' : adeiladu rôl strategol y rhaglen wrth gyflwyno amacnion trafnidiaeth, ynni ac amgylcheddol y Llywodraeth a'r cyrff gweinyddol datganol

(Contributor)

1 edition

 • Department for Transport
 • 2004
 • Details

The first phase of evaluating Cymru Ar-lein : online for a better Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433094
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Yn 75 oed neu'n hŷn? : mynnwch eich pigiad niwmo

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Eligibility, licensing, customer transfer protocol and strategic supplies : consultation paper

(Contributor)

1 edition

Astudiaeth beilot i werthuso dichonolrwydd monitro tir sydd eisoes wedi ei ddatblygu = Pilot study to evaluate the feasibility of monitoring previously developed land

(Contributor)

1 edition

 • Prifysgol Gorllewin Lloegr
 • 2004
 • Details

Arbed ynni Cymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750435690
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Improving health in Wales : getting results : a strategy for diagnostic services in Wales : a consultation document

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Anelu at ragoriaeth : codi safonau : trosglwyddo o gyfnod allweddol 2 i gyfnod allweddol 3 = Aiming for excellence : raising standards : transition from key stage 2 to key stage 3

(Contributor)

1 edition

Gwelliant A494/550 Parc Glannau Dyfrdwy i Drome Corner = A494/A550 Deeside Park to Drome Corner improvement

(Contributor)

1 edition

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2004
 • Details

A465 Tredegar i Ddowlais Top = A465 Tredegar to Dowlais Top

(Contributor)

1 edition

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2004
 • Details

Hanesion tai pobl sydd wedi cael profiad o ddigartrefedd

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750434872
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Pobl, lleoedd, dyfodol : cynllun gofodol Cymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075043628X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

BCG a thwbercwlosis : 10 i 14 oed

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750435674
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Gofalu am lygaid plant : Menter Gofal y Llygaid Cymru = Children's eyecare : Wales Eye Care Initiative

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Rhenti teg : rôl y swyddog rhenti a'r Pwyllgor Asesu Rhenti

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433817
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Cystadleuaeth y dosbarth di-fwg = gwell gwrthod na darfod! 2004-05 = Smokefree class competition : be smart, don't start! 2004-05

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

A national vegetation classification survey (NVC) of the Brecon Beacons SSSI. volume 1, Main report

(Contributor)

1 edition

 • Countryside Council for Wales
 • 2004
 • Details

Arolwg cenedlaethol o foddhad y dysgwyr yng Nghymru 2003 : crynodeb = National learner satisfaction survey for Wales 2003: summary report

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1859492444
 • Education and Learning Wales
 • 2004
 • Details

Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol Arennol : Y Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer mynd i'r afael â chlefyd yr arennau yng Nghymru = Renal National Service Framework : The National Service Fra

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433485
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Gofal piau hi y gaeaf hwn

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Budd-dal tai : esboniad ar eich penderfyniad cyn-denantiaeth

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433809
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

The NHS knowledge and skills framework (NHS KSF) and the development review process

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436816
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Gwerthuso cyfranogiad tenantiaid mewn rheoli a dylunio tai

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436042
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Cynllun Genoteipio Mamogiaid Cymru (WEGS II)

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Arian astudio : grant dysgu'r Cynulliad 2004/05

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Adoption : the adoption support agencies (England and Wales) regulations : national minimum standards for adoption support agencies : draft accompanying guidance : a consultation document : May 2004

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Cyfle cyfartal : yr iaith Gymraeg : cyfleoedd o fewn cronfeydd strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
 • 2004
 • Details

Cymorth i ddatblygu gwaith amddiffyn plant 2004-2005

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Child protection development support 2004-2005

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Cychwyn y rheoliadau a'r safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer asiantaethau gofal cartref yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Gorllewin Cymru a'r Cymoedd Amcan 1 : dogfen ategol y rhaglen 2000-2006 : September 2004

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436239
 • Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
 • 2004
 • Details

Y cynllun hawl i brynu : gwybodaeth i helpu tenantiaid i benderfynu a ydynt am arfer yr hawl i brynu, ac ati : papur ymgynghori

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

The right to buy scheme : information to help tenants decide whether to exercise the right to buy, etc : a consultation paper : March 2004

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Gwelliannau i gefnffordd yr A477 Sancler - Llanddowror - Rhos Goch : arddangosfa yn: Neuadd Bentref Tafarnspite ar 30 Ebrill a 1 Mai 2004

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Polisïau a gweithdrefnau ar ymddygiad gwrthgymdeithasol : cod canllawiau ar gyfer awdurdodau tai lleol a chymdeithasau tai : papur ymgynghori : Medi 2004

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Creu'r cysylltiadau : gwell gwasanaethau i Gymru : TGCh ac eLywodraeth yng Nghymru : Cymru Ar-lein = Making the connections : delivering better services for Wales : ICT and eGovernment in Wales : Cymr

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750435895
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Creu gwell Cymru trwy dechnoleg fodern = Creating a better Wales through modern technology

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Hysbysiad o rybudd iechyd i deithwyr rhyngwladol o'r Deyrnas Unedig sy'n mynd i/dod yn ôl o ardaloedd yr effeithiwyd arnynt gan SARS

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Y ffordd haws i roi'r gorau i smygu

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436743
 • Adran Hybu Iechyd, Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Clwy'r Traed a'r Genau : cynllun wrth gefn : fersiwn 5.0 : Mawrth 2004

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Asylum seekers and refugees : guidance for housing and related service providers in Wales : consultation paper : February 2004

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

A review of the system of ecclesiastical exemption in Wales

(Contributor)

1 edition

TGAU gwyddoniaeth gymhwysol : dyfarniad dwbl : profiad y flwyddyn gyntaf yng Nghymru : crynodeb o adroddiadau i Lywodraeth y Cynulliad gan ysgolion a chynghorwyr am y flwyddyn academaidd 2002-03

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Gweithio gyda busnes = Working with business

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Study tour report : Bavaria & Austria : September 2003

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Adolygiad Gyrfa Cymru : adroddiad drafft terfynol

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Draft technical advice note 8 : renewable energy : July 2004 : consultation draft

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Nodiadau canllaw ar gyfer cwblhau'r proffil dechrau gyrfa : cylchlythyr canllaw : datblygiad proffesiynol i athrawon

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433477
 • Adran Hyfforddiant ac Addysg, Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Monitro tir sydd eisoes wedi ei ddatblygu yng Nghymru = Monitoring previously developed land in Wales

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Pasport hyfforddi a chynllun gwybodaeth trais ac ymddygiad ymosodol y GIG i Gymru gyfan

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Ydych chi'n ofalwr maeth? : os ydych chi'n ofalwr maeth ag awdurdod lleol neu asiantaeth faethu annibynnol mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol o ASGC

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Hanes teulu yn Llyfrgell Genedlaethol Aberystwyth : arweiniad cryno i'r ffynonellau = Family history at the National Library of Wales Aberystwyth : a concise guide to sources

(Contributor)

1 edition

 • National Library of Wales
 • 2004
 • Details

Cymorth dewisol rhanbarthol : grantiau buddsoddi mewn busnes

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Adeilad newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433086
 • National Assembly for Wales
 • 2004
 • Details

Coleddu Datblygu Cynaliadwy = Buying into sustainable development

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436409
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

BedBureau Wales.org

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Transport Wales : getting you there! : 2004 supplement to Trunk Road Forward Programme 2002

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Extending entitlement, what is it? : evaluating extending entitlement : young person summary : December 2004

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Cynllunio at y dyfodol : newyddion ar y newidiadau i'r system gynllunio yng Nghymru : taflen gyhoeddus

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Gwybodaeth i'r rhai hynny sy'n ystyried cyflwyno tir i ddibenion mynediad : nodyn cyfarwyddyd an-statudol ar adran 16 o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 a Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Cyfl

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750498773
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Hybu iechyd rhywiol effeithiol : pecyn cymorth ar gyfer pobl sy'n gweithio ym maes hybu iechyd rhywiol da ac atal HIV

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Y cynllun achredu ar gyfer amgueddfeydd yn y Deyrnas Unedig : y safon achredu

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor yr Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau
 • 2004
 • Details

Y cynllun achredu ar gyfer amgueddfeydd yn y Deyrnas Unedig : ffurflen gais

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor yr Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau
 • 2004
 • Details

Y cynllun achredu ar gyfer amgueddfeydd yn y Deyrnas Unedig : gweithio gyda'ch ymgynghorydd curadurol : gwybodaeth i amgueddfeydd

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor yr Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau
 • 2004
 • Details

Arweiniad cam wrth gam i anelu at ragoriaeth : canllawiau : cymwysterau a chwricwlwm = A step-by-step guide to aiming for excellence : guidance : curriculum & qualifications

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Llywodraeth Cynulliad Cymru : gwerthusiad o'r adfywio ym Mae Caerdydd : adroddiad cryno : Rhagfyr 2004

(Contributor)

1 edition

 • ESYS Consulting Limited
 • 2004
 • Details

Darparu indemniadau i aelodau a swyddogion o awdurdodau perthnasol : papur ymgynghori

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436565
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Gwybodaeth bwysig ac arweiniad : ailbrisio ac ailfandio'r dreth gyngor 2005

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Strategy for older people in Wales - funding 2004-2005

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Gweithredu'r protocol ar gyfer rheoli achosion barnwrol mewn achosion cyfraith gyhoeddus sy'n ymwneud â'r Ddeddf Plant

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Social care workforce development programme for the personal social services 2004-2005

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Rhaglen datblygu'r gweithlu gofal cymdeithasol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol personol 2004-2005

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Grant arbennig Cronfa Datblygu Rheoli Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol 2004-2005

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Development quality requirements : design standards and guidance : final draft : consultation

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Y Cynllun Tir Mynydd : ymgynghori ar y diwygiadau

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Children First Programme in Wales : guidance for 2004-2005

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Ymgynghori ar y fframweithiau triniaeth camddefnyddio sylweddau : rhagnodi cymunedol, adsefydlu preswyl, dadwenwyno cleifion mewnol, problemau camddefnyddio sylweddau ac iechyd meddwl sy'n cyd-ddigwyd

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Children and families organisations grant : bidding round 2005-06

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Charges for residential accommodation - CRAG amendment no 18 ; National assistance (Sums for personal requirements) (Amendment) (Wales) regulations 2004 ; National assistance (Assessment of resources)

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Charges for residential accommodation - The National assistance (Assessment of resources) (Amendment) (Wales) regulations 2004 : correction to NAFWC 27/2004

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Ffioedd ar gyfer llety preswyl - diwygio CFfLIP (CRAG) rhif 18 ; Rheoliadau cymorth gwladol (Symiau at anghenion personol) (Diwygio) (Cymru) 2004 ; Rheoliadau cymorth gwladol (Asesu adnoddau) (Diwygio

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

Ffioedd ar gyfer llety preswyl - Rheoliadau cymorth gwladol (Asesu adnoddau) (Diwygio) (Cymru) 2004 ; cywiro Cylchlythyr CCC 27/2004

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2004
 • Details

West Wrexham Urban II Programme 2000-2006 : annual implementation report 2003

(Contributor)

1 edition

 • Welsh European Funding Office
 • 2004
 • Details

Croeso i gynhadledd NRG4SD = Welcome to the NRG4SD conference = Bienvenue à la conférence NRG4SD = Bienvenido a la conferencia NRG4SD

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433736
 • Welsh Assembly Government
 • 2004
 • Details

Ffioedd a gwerth talebau optegol = Charges and optical voucher values

(Contributor)

1 edition

A review of the literature on the health beliefs, health status, and use of services in the gypsy traveller population, and of appropriate health care interventions

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438584
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Eich arweiniad i imiwneiddio babanod hyd at 15 mis oed : yn cynnwys gwybodaeth am frechlyn newydd i fabanod 2, 3 a 4 mis oed

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075043712X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Government strategic framework for the sustainable control of bovine tuberculosis (bTB) in Great Britain : a sub-strategy of the animal health and welfare strategy for Great Britain

(Contributor)

1 edition

Cymryd rhan : safonau a help ar gyfer grwpiau tenantiad a phreswywyr : taflen i denantiaid a landlordiaid = Getting involved : standards and support for tenants & resident groups : for tenants and lan

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436824
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

CyMAL: Amgueddfeydd Archifau a Llyfrgelloedd Cymru : cynllun gweithredol : Ebrill 2004-Mawrth 2006

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436689
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Marine mammal and turtle strandings (Welsh coast) annual report 2004

(Contributor)

1 edition

 • Countryside Council for Wales
 • 2005
 • Details

Police ESOL

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1859903371
 • Basic Skills Agency
 • 2005
 • Details

Ffermio sensitif i ddalgylch afon : datblygu mesurau i hybu ffermio cynaliadwy a diogelu ein dyfroedd mewndirol ac arfordirol : ymgynghoriad ffermio i'r dyfodol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436778
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Gofalu am henebion angladdol a defodol cynhanesyddol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1857602137
 • Cadw
 • 2005
 • Details

Canllaw ar ddatblygu adolygiadau cyfrinachol lleol ar farwolaethau'n berthynol i gyffuriau yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075043676X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Fframwaith ar gyfer polisi ac arferion o ran ymyriad corfforol cyfyngol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437693
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Strategaeth rhaglen band eang Cymru 2005-2007

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436964
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Rhoi cynllun peilot y cyfnod sylfaen ar waith : dileu'r gofynion bod rhaid addysgu'r Cwricwlwm Cenedlaethol yng nghyfnod allweddol 1 yn ysgolion y cynllun peilot

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436484
 • Adran Hyfforddiant ac Addysg, Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Reference guide for consent to examination or treatment

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Naw mis a mwy : arweiniad cyflawn i feichiogi, geni a'r wythnosau cyntaf gyda'ch babi newydd

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436875
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Improving payment practices in the construction industry : consultation on proposals to amend Part II of the Housing Grants Construction and Regeneration Act 1996 and Scheme for Construction Contracts

(Contributor)

1 edition

 • Department of Trade and Industry
 • 2005
 • Details

Gwneud band eang yn hawdd

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437669
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Sut i gael band eang DSL dros eich llinell ffôn

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437650
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Crynodeb o statws iechyd Cymru = Health status Wales 2004-05

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436948
 • Swyddfa'r Prif Swyddog Meddygol, Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Partneriaeth arfordir a môr Cymru = Wales coastal & maritime partnership

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Your guide to stress

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075043807X
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Cyflymder : deall y drefn

(Contributor)

2 editions

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Sut i gael band eang di-wifr = How to get broadband over wireless

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437642
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Fframwaith cenedlaethol tân ac achub Cymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750433264
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Framework for commissioning substance misuse services : consultation document

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437820
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

The Landlord and Tenant Act 1954, Part II (Notices) (Wales) (Amendment) Regulations 2005 : a consultation paper on the introduction of new bilingual notices under Part II of the Landlord and Tenant Ac

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437413
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Asesu'r effaith ar iechyd yng Nghymru : ei effaith ar sgiliau, gwybodaeth a chamau gweithredu = Health impact assessment in Wales : its impact on skills, knowledge & action

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075043757X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Cynllun gweithredu rhianta : cefnogi mamau, tadau a gofalwyr sy'n magu plant yng Nghymru : drafft ar gyfer ymgynghoriad : Mawrth 2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437243
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Fair and flexible funding : a Welsh model to promote quality and access in higher education : final report of an independent study into the devolution of the student support system and tuition fee reg

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436573
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Safonau gofal iechyd Cymru : creu'r cysylltiadau cynllun oes

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438088
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Food for thought : a new approach to public sector food procurement : case studies : April 2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075043788X
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

A guide to good practice : elective services : tools and techniques to enable NHS Trusts to improve the delivery of healthcare

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 190545600X
 • National Leadership and Innovation Agency for Healthcare
 • 2005
 • Details

Pe bai'n blentyn i mi - : llawlyfr i gynghorwyr ynghylch bod yn rhiant corfforaethol da = If this were my child - : a councillor's guide to being a good corporate parent

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1901719510
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Prosiect gwasanaethau arbenigol plant a phobl ifanc (GAPPI) : safonau Cymru gyfan ar gyfer gwasanaethau gastroenteroleg, hepatoleg a maeth paedistrig : gwsanaethau gofal iechyd arbenigol plant a phobl

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437618
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Water Act 2003 : water supply licensing : access codes : guidance

(Contributor)

1 edition

Y pecyn cymorth tai fforddiadwy : drafft ymgynghori : Gorffennaf 2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438797
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Ymgynghori ar y canllawiau : adolygu strwythurau staffio ysgolion yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438835
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Monitro a gwerthuso : canllawiau i brosiectau cronfeydd strwythurol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438304
 • Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
 • 2005
 • Details

Ein hamgylchedd, ein dyfodol, eich barn : yr ymgynghoriad ar y strategaeth amgylcheddol i Gymru 2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437995
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Strategaeth mentrau cymdeithasol ar gyfer Cymru : Mehefin 2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438266
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Adolygiad o lenyddiaeth : cynhwysiant cymdeithasol mewn ardaloedd gwledig

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437855
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Adolygiad o lenyddiaeth : modelau gwasanaeth a mynediad i iechyd gwledig

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437847
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Adolygiad o lenyddiaeth : materion mesur iechyd gwledig = A review of the literature : measurement issues in rural health

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437839
 • Institute of Rural Health
 • 2005
 • Details

StatsCymru : gwasanaeth ystadegol ar y rhyngrwyd i Gymru

(Contributor)

2 editions

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Concordat rhwng y corfforaethau sydd yn arolygu, rheoli ac yn archwilio iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru : cefnogi gwelliant iechyd a gofal cymdeithasol : dileu beichiau dianghenrhaid [sic]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437987
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

@ eich llyfrgell chi : rhaglen strategol gychwynnol datblygu llyfrgelloedd 2005-2007

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438371
 • CyMAL
 • 2005
 • Details

Gwelliant Dolwyddelan i Bont-yr-Afanc : cefnffordd A470 Caerdydd i Lan Conwy

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Llyfrgell yr ysgol gynradd : dylanwadu ar ddysgu

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437286
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Security management framework for NHS trusts in Wales = Fframwaith rheoli diogelwch ar gyfer ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438592
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Astudiaeth o wasanaethau adfocatiaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru : Gorffennaf 2005 = A study of advocacy services for children & young people in Wales : July 2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438398
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Canllawiau polisi iechyd meddwl : ymgynghoriad ar gwasanaeth [sic] eirioli annibynnol o ran gallu meddyliol yng Nghymru : Awst 2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439289
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Gweithio gyda theuluoedd yr effeithir arnynt gan anabledd neu gyflwr iechyd : o feichiogrwydd i'r cyfnod cyn-ysgol = Working with families affected by a disability or health condition : from pregnancy

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438460
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

National service framework for older people in Wales : executive summary consultation draft : July 2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438908
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Draft national service framework for older people in Wales : consultation document : July 2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438886
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru : crynodeb gweithredol : drafft ymgynghori : Gorffennaf 2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438894
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Sut i ddefnyddio eich cymorth clywed = How to use your hearing aid

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437170
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Arferion da wrth reoli prosiectau'r cronfeydd strwythurol : crynodeb gweithredol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438274
 • Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
 • 2005
 • Details

Codi'r safon : fframwaith gwasanaeth cenedlaethol diwygiedig a chynllun gweithredu i ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer oedolion yng Nghymru = Raising the standard : the revised adult mental

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439580
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Rhannu'r dysgu : themâu a materion i'w hystyried wrth gynllunio'r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437812
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Aros yn fyw : rheolau'r ffordd fawr i'r ifanc = Arrive alive : a highway code for young road users

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439270
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Taflen ffeithiau tiwberciwlosis

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075043869X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Tiwberciwlosis = Tuberculosis

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438703
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2005
 • Details

Mwg ail-law : beth yw e a'r hyn y gallwch ei wneud? = Secondhand smoke : what is it and what can you do about it?

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Dewis gwerthu iach : canllawiau ar werthu mewn ysgolion = Think healthy vending : guidance on vending machines in schools

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075043838X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Datblygu cynllun gweithredu gweithgarwch corfforol = Developing a physical activity action plan

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Iechyd da : cadwch yn heini, bwytewch yn iawn ac arhoswch yn iach gyda Her Iechyd Cymru = Health 4u : get fit, eat right & stay healthy with Health Challenge Wales

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Caniatâd cynllunio : arweiniad ar gyfer busnesau

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438630
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Ein hamgylchedd, ein dyfodol, eich barn : yr ymgynghoriad ar y strategaeth amgylcheddol i Gymru

(Contributor)

2 editions

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Local housing assessment guide : consultation draft : July 2005

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Medicines and older people : implementing medicines related aspects of the NSF for older people in Wales : consultation document : July 2005

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Guidance on development of a site clearance capability in England and Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1851127968
 • Office of the Deputy Prime Minister
 • 2005
 • Details

BCG â'ch babi : amddiffyn babanod rhag diciâu : imiwneiddio yw'r ffordd fwyaf diogel o amddiffyn eich plentyn

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Gweithgor SuDS Cymru = SuDS working party for Wales

(Contributor)

1 edition

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2005
 • Details

Clamydia = Chlamydia

(Contributor)

1 edition

 • Family Planning Association
 • 2005
 • Details

Ffioedd a gwerth talebau optegol

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Dechrau newydd i blant a rhieni

(Contributor)

1 edition

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2005
 • Details

Adoption : the Local Authority (Non-agency Adoptions) (Wales) Regulations 2005 : draft accompanying guidance : a consultation document : April 2005

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Dogfen ymgynghori ar addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy - strategaeth i Gymru : dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439068
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru (diwygiwyd Awst 2005)

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075043922X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Y pŵer i hybu neu wella lles economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol : canllawiau drafft gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer yr awdurdodau lleol = Power to promote or improve economic, social or

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439009
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Meddyginiaethau a phobl hŷn : rhoi ar waith yr agweddau o'r Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru sy'n ymwneud â meddyginiaethau : drafft ymgynghori : Gorffennaf 2005

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Tai gweithwyr diwydiannol yng Nghymru : gofal a chadwraeth = Industrial workers' housing in Wales : care and conservation

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1857602269
 • Cadw
 • 2005
 • Details

Adolygiad o waith landlordiaid cymdeithasol i weithredu'r Gynllun (sic) Gweithredu Cymru ar Dai i Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439564
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Spending by design : a financial information strategy for health in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750497149
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Anghydraddoldebau iechyd : y dimensiwn Cymreig 2002-2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439645
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Cynllun gweithredu heneiddio'n iach Cymru : ymateb i Her Iechyd Cymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438568
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Llwybrau dysgu 14-19 yng Nghymru : adroddiad gan y Dirprwy Weinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes a Chyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439998
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Prosiect cau'r bwlch ym mherfformiad ysgolion : cam II ysgolion cynradd : dogfen wybodaeth : safonau ysgolion

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439831
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Canllawiau fframwaith i gomisiynu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau ar gyfer partneriaethau diogelwch cymunedol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439823
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Three year revenue and capital settlements for local authorities in Wales : a consultation paper from the Welsh Assembly Government

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439556
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Y Strategaeth Sgiliau Sylfaenol Genedlaethol : cynllun cyflenwi 2005-2006

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1859903703
 • Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol
 • 2005
 • Details

Fair and flexible funding : a Welsh model to promote quality and access in higher education : report for the independent study into the devolution of the student support system and tuition fee regime

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436581
 • Department for Education and Training, Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Safon ansawdd tai Cymru ac adnewyddu tai cymdeithasol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750497912
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Rural development plan for Wales, 2007-2013 : the strategic approach

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750497572
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Safonau ansawdd ar gyfer gwasanaethau addysgol i blant a phobl ifanc â nam ar y synhwyrau : cylchlythyr canllawiau : anghenion addysgol arbennig

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750497556
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Parenting action plan : supporting mothers, fathers and carers with raising children in Wales = Cynllun gweithredu rhianta : cefnogi mamau, tadau a gofalwyr sy'n magu plant yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Datganiad strategaeth cychwynnol datblygu gweithlu camddefnddio sylweddau Substance misuse workforce development initial strategy statement / Welsh Assembly Government

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750488166
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Cyffuriau ac Alcohol (SGCCA) a Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC) perthnasol eraill : canllaw i sefydliadau ac unigolion

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750488174
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Designed to comply : right doctor, right place, right time : working towards 2009 : compliance for junior doctors with European Working Time Directive, an evaluation report

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075048859X
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Y rhaglen cyfnewid pobl - Cymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438770
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Rhaglen gwybodaeth iechyd gwledig : prif ganfyddiadau ac argymhellion = Rural health intelligence programme : main findings and recommendations

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441209
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Contemporary rural health issues : intelligence from Wales and beyond

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441247
 • Institute of Rural Health
 • 2005
 • Details

The use of health impact assessment in rural Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441230
 • Institute of Rural Health
 • 2005
 • Details

Dyma'r Gymraeg : catalog o ddeunyddiau dysgu Cymraeg

(Contributor)

1 edition

Sut i osod sedd car plentyn : canllaw byr i brynu a gosod sedd car plentyn

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Dysgu yn Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru = Learning at the National Museums and Galleries of Wales

(Contributor)

1 edition

 • National Museums and Galleries of Wales
 • 2005
 • Details

Towards a woodland habitat network for Wales

(Contributor)

1 edition

 • Countryside Council for Wales
 • 2005
 • Details

Bwydo ar y fron = Breastfeeding

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437197
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

The long-term viability of restored lowland heathland in Pembrokeshire

(Contributor)

1 edition

 • Countryside Council for Wales
 • 2005
 • Details

National homelessness strategy for Wales 2006-2008

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Cynlluniau datblygu lleol Cymru : polisi ar paratoi CDLl

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750434686
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Canllawiau ar adolygu strwythurau staffio ysgolion : cylchlythyr canllawiau : rheoli a llywodraethu ysgolion

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439858
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Book prescription Wales

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Astudiaeth o gyfnod cyntaf "Menter brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd" Llywodraeth Cynulliad Cymru

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Llygredd aer yng Nghymru 2005 : adroddiad Fforwm Ansawdd Aer Cymru = Air quality in Wales 2005 : a report of the Welsh Air Quality Forum

(Contributor)

1 edition

 • Fforwm Ansawdd Awyr Cymru
 • 2005
 • Details

Ffliw pandemig : gwybodaeth bwysig i chi a'ch teulu

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439947
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Ydych chi o dan 25 oed? : gallech fod mewn perygl o gael llid yr ymennydd a septisemia

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437596
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Llywodraeth Cynulliad Cymru : eich llywodraeth chi, eich arian chi! : Chwefror 2005

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Sut i ddefnyddio fideo-gynadledda dros fand eang

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439157
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

High hedges complaints system guidance

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Prosiect data am ddisgyblion unigol - y diweddaraf Hydref 2005 = Individual pupil data project - Autumn update 2005

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Regulating the use of motor vehicles on public rights of way and off road : a guide for local authorities, police and community safety partnerships : December 2005

(Contributor)

1 edition

West Wrexham URBAN II Community Initiative Programme 2000-2006 : mid term evaluation update : final report

(Contributor)

1 edition

 • Welsh European Funding Office
 • 2005
 • Details

Canllaw i'n gwasanaethau

(Contributor)

2 editions

 • Llywodraeth Cynulliad Cenedlaethol
 • 2005
 • Details
 • ISBN: 9780750455541
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2010
 • Details

Ein hamgylchedd - ein dyfodol - eich barn : ymgynghoriad ar y strategaeth amgylcheddol i Gymru

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Grant gwisg ysgol Llywodraeth Cynulliad Cymru = Welsh Assembly Government school uniform grant

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Band eang : yr iaith newydd mewn addysg : rhieni = Broadband : the new language in education : parents

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439777
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Sut i gael band eang dros gebl = How to get broadband over cable

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437626
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Global citizenship secondary school map : education for sustainable development and global citizenship = Addysg ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang map i gynllunwyr cwricwlwm fersiwn i'r ysgolion uwchradd

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750436021
 • Dept. for Training and Education, Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Her Iechyd Cymru : gweithredu ar fwyd a ffitrwydd i blant a phobl ifanc : cynllun gweithredu pum mlynedd = Health challenge Wales : action on food and fitness for children and young people : five year

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439203
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Crynodeb gweithredol : dadansoddiad o anghenion hyfforddi ar gyfer Cymru gyfan = Executive summary : all Wales training needs analysis

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439181
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Yr hawl i gaffael : arweiniad i denantiaid = The right to acquire : a guide for tenants

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750438506
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Mân-ddaliadau yng Nghymru : adroddiad 2001-2002

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436638
 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Mapio ardaloedd chwilio am safleoedd gwastraff isranbarthol = Mapping areas of search for sub-regional waste sites

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Survey of the arisings and use of construction, demolition and excavation waste, quarry waste and dredging waste in Wales in 2003

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

MMR : ydych chi rhwng 16 a 25 oed? = MMR : aged between 16 and 25?

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750438436
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Cysyllt-oed yng Nghymru : cyfuno gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru : Mehefin 2005

(Contributor)

1 edition

 • Y Gwasanaeth Pensiwn
 • 2005
 • Details

Cronfa ysgolion gwell 2006-2007 = Better schools fund 2006-2007

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075043855X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Independence toolkit

(Contributor)

1 edition

Rheoleiddio defnyddio cerbydau modur ar hawliau tramwy ac oddi ar y ffordd : arweiniad i awdurdodau lleol, heddlu a phartneriaethau diogelwch cymunedol : Rhagfyr 2005

(Contributor)

1 edition

Chwe taith drefol : Tref Tywyn ac ardaloedd eraill = Six urban walks : Tywyn Town centre and other areas

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Gwella arferion talu yn y diwydiant adeiladu : ymgynghori ar gynigion i ddiwygio Rhan II o Ddeddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 a Rheoliadau Cynllun Contractau Adeiladu (Cymru a Lloegr) 1998

(Contributor)

1 edition

 • Adran Masnach a Diwydiant
 • 2005
 • Details

Bod yn rhan o'r broses ymgynghori

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Adroddiad Bwrdd yr Iaith Gymraeg i Gyngor Sir Caerfyrddin

(Contributor)

1 edition

 • Bwrdd yr Iaith Gymraeg
 • 2005
 • Details

Gwella arferion talu yn y diwydiant adeiladu : ymgynghori ar gynigion i ddiwygio Rhan II o Ddeddf grantiauTai, Adeiladu ac Adfywio 1996 a Rheoliadau Cynllun Contractau Adeiladu (Cymru a Lloegr) 1998

(Contributor)

1 edition

 • Adran Masnach a Diwydiant
 • 2005
 • Details

Bod yn rhan o'r broses o adolygu a datblygu polisïau

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Tackling domestic abuse : the all Wales national strategy : a joint-agency approach

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Biosecurity and preventing disease : peace of mind, a healthier flock and a more viable business

(Contributor)

1 edition

 • Dept. for Environment, Food and Rural Affairs
 • 2005
 • Details

A budget for the future of Wales : the Assembly Government's spending plans, 2005-06 to 2007-08 = Cyllideb ar gyfer dyfodol Cymru : cynlluniau gwariant Llywodraeth y Cynulliad, 2005-06 i 2007-08

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750436786
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2005
 • Details

Chemicals in Wales network : compact agreement

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2005
 • Details

Polisïau a gweithdrefnau ar ymddygiad gwrthgymdeithasol - cod canllawiau ar gyfer awdurdodau tai lleol a chymdeithasau tai : Gorffennaf 2005

(Contributor)

1 edition

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2005
 • Details

Grant cymhelliant hyfforddi athrawon tystysgrif addysg i raddedigion (addysg bellach) yng Nghymru 2005/06 : canllawiau : cylchlythyr canllawiau : addysg uwch

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439572
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Chwarae yng Nghymru : cynllun cyflawni'r polisi chwarae : dogfen wybodaeth : chwarae

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750497580
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Prosiect monitro a gwerthuso gweithredu'r cyfnod sylfaen yn effeithiol (MEEIFP) ar draws Cymru : peilot y cyfnod sylfaen : adroddiad ar werthusiad y flwyddyn cyntaf [sic] : dogfen wybodaeth : cyfnod s

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750497793
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Arweiniad ar ddatganiadau polisi trafnidiaeth ar gyfer dysgwyr 16-19 oed 2006/07 : cylchlythyr canllawiau : cymorth i bobl ifanc

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750497475
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Mid term evaluation update for the East Wales Objective 3 Programme for 2000-2006 : final report : December 2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440104
 • Old Bell 3
 • 2006
 • Details

Dogfen ymgynghori ar addysgu drama : canllawiau ar ddiogelu ac amddiffyn plant i reolwyr ac athrawon drama : dogfen ymgynghori : addysgu ac arweinyddiaeth : dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2006

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075049767X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Dull asesu gweithgarwch corfforol yn yr ysgol : dull ar gyfer monitro a gwerthuso agwedd ysgol-gyfan at weithgarwch corfforol = Physical activity in school assessment tool : a tool for monitoring and

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075049722X
 • Public Health Improvement Division, Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Canllaw arfer da i gynghorau cymuned a thref yng Nghymru = A good practice guide for community and town councils in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750497114
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Creu'r cysylltiadau : gwell gwasanaethau i Gymru : ymgynghoriad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ar yr uno â Bwrdd yr Iaith Gymraeg : Mawrth 2006

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750497882
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Arweiniad i'r cynllun hyfforddi athrawon ar sail cyflogaeth 2006 : y rhaglen athrawon graddedig a'r rhaglen athrawon cofrestredig = Guidance on the employment based teacher training scheme 2006 : the

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440538
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Menter Brecwast Am Ddim Mewn Ysgolion Cynradd : cylchlythyr canllawiau : lles, iechyd a diogelwch

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440465
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Anghenion llety sipsiwn-teithwyr yng Nghymru : adroddiad i Lywodraeth Cynulliad Cymru = Accomodation needs of gypsy-travellers in Wales : report to the Welsh Assembly Government

(Contributor)

2 editions

 • ISBN: 9780750440059
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details
 • ISBN: 0750440651
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Iechyd mewn ardaloedd lleol : compendiwm o fapiau = Health in local areas : a compendium of maps

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440287
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Dulliau ymarferol o reoli ymddygiad yn yr ystafell ddosbarth : llawlyfr i athrawon dosbarth mewn ysgolion uwchradd, a seiliwyd ar gwrs hyfforddi gan Lywodraeth Cynulliad Cymru : dogfen wybodaeth : saf

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750497483
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Fframwaith gwasanaeth cenedlaethol ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru : crynodeb : Mawrth 2006

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Rhoi sglein ar sgiliau : sut y mae Addysg Gysylltiedig â Gwaith (AGG), Addysg a Chyfarwyddyd Gyrfaeoedd (AChG) ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh) yn cyfrannu at ddatblygu sgiliau o fewn y Craid

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440716
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Gweithio gydag ysgolion : mynd i'r afael â biwrocratiaeth mewn ysgolion = Working with schools : tackling bureaucracy in schools

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440384
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2006
 • Details

Rural development plan for Wales 2007-2013 : consultation draft

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440635
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Y pecyn cymorth tai fforddiadwy = The affordable housing toolkit

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750438544
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Canllaw ategol i bolisi cynllunio Cymru = Planning policy Wales : companion guide

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750488077
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Healthcare waste strategy for Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750440998
 • NHS Wales
 • 2006
 • Details

Independent review of part-time higher education study in Wales : final report

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750488506
 • Dept. for Education, Lifelong Learning and Skills
 • 2006
 • Details

Adroddiad ar drefniadau ariannu ysgolion yng Nghymru : Mehefin 2006

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750488395
 • Committee on School Funding, National Assembly for Wales
 • 2006
 • Details

Ymgynghori ar y cynnig i gyflwyno swyddogaethau'r Pwyllgorau Cynghori Proffesiynol Statudol ar Iechyd i Ganolfan Iechyd Cymru : papur ymgynghori = Consultation on the proposal to place the Statutory H

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075048828X
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Draft designed to tackle renal disease in Wales : a national service framework : consultation document

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440481
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Turning heads : a strategy for the heads of the valleys 2020

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440732
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Bedwerydd Adroddiad Blynddol Comisiynydd Plant Cymru 2004-2005 = Response of the Welsh Assembly Government to the Fourth Annual Report of the Children's Commission

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075044066X
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2006
 • Details

Gwerthusiad o'r gronfa datblygu Swyddfeydd Post = Evaluation of the Post Office development fund

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750440646
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Cofnodion addysgol, adroddiadau ysgol a'r system drosglwyddo gyffredin : cadw, gwaredu, datgelu a throsglwyddo gwybodaeth am ddisgyblion = Educational records, school reports and the common transfer s

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440740
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Cyd-astudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750488042
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Cynllunio a thai fforddiadwy = Planning and affordable housing

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750488050
 • National Assembly for Wales
 • 2006
 • Details

Gwyliwch y germau : canllawiau ynghylch rheoli haint ar gyfer meithrinfeydd, grwpiau chwarae a sefydliadau gofal plant eraill = Mind the germs : infection control guidance for nurseries, playgroups an

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750488034
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Datganiad polisi cynllunio interim y gweinidog 01/2006 : tai = Ministerial interim planning policy statement 01/2006 : housing

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750488069
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Housing and ex-offenders risk management : the Link Protocol Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750488181
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Cod ymarfer er mwyn rhwystro a rheoli ymlediad llysiau'r gingroen = The code of practice to prevent and control the spread of ragwort

(Contributor)

2 editions

 • ISBN: 9780750488259
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2010
 • Details

Cod rheoliadol ar gyfer cymdeithasau tai sydd wedi'u cofrestru yng Nghymru = Regulatory code for housing associations registered in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440694
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Blas am oes : dogfen ymgynghori = Appetite for life : consultation document

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440597
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

'My landlord wants me out' : protection against harassment and illegal eviction

(Contributor)

1 edition

 • Department for Communities and Local Government and the Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Creu'r cysylltiadau : creu gwell gwasanaeth i gwsmeriad - egwyddorion craidd ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus : ymgynghoriad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru = Making the connections : building better cu

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750488440
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Creu'r cysylltiadau : creu gwell gwasanaeth i gwsmeriaid - canlllawiau arferion da ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus = Making the connections : building better customer service - good practice guidance

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750488433
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Local development plan manual

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Gofalwyr - yr hawl i fywyd cyffredin? : adroddiad uwchgynhadledd gofalwyr, 14 Ebrill 2005, Caerdyydd = Carers - the right to an ordinary life? : carers summit conference report, 14 April 2005, Cardiff

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440392
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Ein cadw'n ddiogel : adroddiad yr Adolygiad o Ddiogelu Plant sy'n Agored i Niwed = Keeping us safe : report of the Safeguarding Vulnerable Children Review

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750440936
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Geiriau'n galw-rhifau'n cyfri : Y Strategaeth Sgiliau Sylfaenol Genedlaethol : cynllun cyflenwi 2006-2007 = Words talk-numbers count : The National Basic Skills Strategy : delivery plan 2006-2007

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 185990419X
 • The Basic Skills Agency
 • 2006
 • Details

Guide to good practice programme : an assessment of the impact of promoting innovation in elective services : final report, April 2004 - March 2006

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1905456085
 • National Leadership and Innovation Agency for Healthcare
 • 2006
 • Details

Communities first : a 2001 baseline = Cymunedau yn Gyntaf : llinell sylfaen 2001

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750489413
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Pobl, cynlluniau a phartneriaethau : gwerthusiad cenedlaethol o strategaethau cymunedol yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750488093
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Risk essentials : a risk management framework

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075048960X
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Dringo'n uwch : y camau nesaf = Climbing higher : next steps

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439866
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Canllawiau ar baratoi cynlluniau pontio o Gyfnod Allweddol 2 i Gyfnod Allweddol 3 = Guidance on the preparation of Key Stage 2 to Key Stage 3 transition plans

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750488212
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Partneriaethau cryfach i wella canlyniadau : canllawiau ar gydweithio lleol o dan Deddf Plant 2004 = Stronger partnerships for better outcomes : guidance on local co-operation under the Children Act 2

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750488832
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Delivering emergency care : an integrated approach to Unscheduled care in Wales : consultation document

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750488457
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

"Bywydau bodlon, cymunedau cefnogol" : strategaeth ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru dros y degawd nesaf : drafft ar gyfer ymgynghori = "Fulfilled lives, supportive communities" : a str

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750488532
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Llywodraeth Cynulliad Cymru : Cynllun Cyflenwi Amrywiaeth : Hydref 2006 = Welsh Assembly Government : Diversity Delivery Plan : October 2006

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750489375
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Cronfa Ysgolion Gwell : 2007-2008 = Better Schools Fund : 2007-2008

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750488301
 • Welsh Assembly Government, Dept. for Education, Lifelong Learning and Skills
 • 2006
 • Details

Canllawiau i gyrff llywodraethu ar sefydlu a gweithredu cynghorau ysgol = Guidance for governing bodies on the establishment and operation of school councils

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750489626
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Gwerthusiad interim cymunedau yn gyntaf : crynodeb o gasgliadau ac argymhellion = Interim evaluation of communities first : summary of conclusions and recommendations

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750489308
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Cynllun braenaru daearyddol Arfon ac Ynys Môn = Arfon and Anglesey geographic pathfinder

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750489898
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

The pregnancy book : your complete guide to a healthy pregnancy, labour and giving birth, life with your new baby

(Contributor)

2 editions

 • ISBN: 0750488549
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details
 • ISBN: 9780750447256
 • Welsh Assembly Government
 • 2008
 • Details

Plant a phobl ifanc : gweithredu'r hawliau : ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i "Ein Cadw'n Ddiogel"- adroddiad yr adolygiad o ddiogelu plant sy'n agored i niwed = Children and young people : rights

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750490195
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Strategaeth cynnwys ffoaduriaid : dogfen ymgynghori = Refugee inclusion strategy : consultation document

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750490217
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Health ASERT Programme Wales : enhancing the health promotion evidence base on minority ethnic groups, refugees/asylum seekers and gypsy travellers. 4, A review of the literature on the health beliefs

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750490306
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Cynllun gwella ansawdd gofal iechyd : cynllun cyflenwi

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750490160
 • Welsh Assembly
 • 2006
 • Details

Cynllun oes : gofynion ansawdd gofal critigol oedolion yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750497769
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Cynllun oes : creu iechyd a gofal cymdeithasol o'r radd flaenaf i Gymru yn yr 21ain ganrif : cynllun i fynd i'r afel â chanser yng Nghymru : datganiad polisi gan Lywodraeth Cynulliad Cymru = Designed

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750490683
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Codi safonau a mynd i'r afael â llwyth gwaith : pecyn adnoddau i ysgolion = Raising standards and tackling workload : a resource pack for schools

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439920
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Cynllun gweithredu hybu iechyd meddwl i Gymru : dogfen ymgynghori = Mental health promotion action plan for Wales : consultation document

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750489804
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

KS2 English : optional assessment material

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750488611
 • Qualifications and Curriculum Group, Department for Education, Lifelong Learning and Skills
 • 2006
 • Details

CA2 Gwyddoniaeth : deunydd asesu dewisol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750489243
 • Grŵp Cymwysterau a Chwricwlwm, Yr Adran Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 • 2006
 • Details

CA2 Mathemateg : deunydd asesu dewisol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750489219
 • Grŵp Cymwysterau a Chwricwlwm, Yr Adran Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 • 2006
 • Details

CA2 Cymraeg : deunydd asesu dewisol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750489227
 • Grŵp Cymwysterau a Chwricwlwm, Yr Adran Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 • 2006
 • Details

KS2 Science : optional assessment material

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750489235
 • Qualifications and Curriculum Group, Department for Education, Lifelong Learning and Skills
 • 2006
 • Details

KS2 Mathematics : optional assessment material

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750489200
 • Qualifications and Curriculum Group, Department for Education, Lifelong Learning and Skills
 • 2006
 • Details

Creu'r cysylltiadau - cyflawni ar draws ffiniau : gweddnewid gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru = Making the connections - delivering beyond boundaries : transforming public services in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750489499
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Adroddiad cyfiawnder cymdeithasol 2006 : crynodeb = Social justice report 2006 : summary leaflet

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750490535
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Cyflwyniad i weithwyr yn gwirfoddoli yn y sector cyhoeddus = An introduction to employee volunteering in the public sector

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750489073
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Organisational roles and responsibilities for health : a pilot survey of businesses, primary and secondary schools and local government

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1904815448
 • Cardiff University, School of Social Sciences
 • 2006
 • Details

Organisational roles and responsibilities for health : interviews with representatives from the statutory and non-statutory sectors

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 190481543X
 • Cardiff University, School of Social Sciences
 • 2006
 • Details

An examination of perceptions of roles and responsibilities for health amongst the general public

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1904815421
 • Cardiff University, School of Social Sciences
 • 2006
 • Details

Adult mental health services : raising the standard : race equality action plan for adult mental health services in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750490187
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Assessment, decision-making, eligibility and completion of the Nursing Needs Assessment Decision record (NNADR) : incorporating the Nurses workbook on NHS funded nursing care by registered nurses in W

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

My landlord wants me out : protection against harassment and illegal eviction

(Contributor)

1 edition

 • Office of the Deputy Prime Minister
 • 2006
 • Details

Cyfranogiad rhieni : canllawiau ymarfer ar gyfer partneriaethau plant a phobl ifanc

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750439629
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Cymru o blaid Affrica : fframwaith Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer gweithredu ar ddatblygu rhyngwladol cynaliadwy = Wales for Africa : a framework for Welsh Assembly Government action on internat

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Creu un broses apelio ar gyfer taliadau'r PAC ac eraill i ffermwyr yng Nghymru = Establishing a single appeals process for CAP and related payment regimes for farmers in Wales

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

2009 access project : local delivery plan template 2007/08-2009

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Consultation on Clean Neighbourhoods and Environment Act 2005 : Statutory Nuisances (Sections 101-103) : draft guidance and legislation relating to statutory nuisance from insects and artificial light

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Strategaeth amgylcheddol ar gyfer Cymru = Environment strategy for Wales

(Contributor)

2 editions

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Service review & inspection of services delivered through supporting people grant (SPG) : guidance for local authorities

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Arolwg o'r moch daear a geir yn farw yng Nghymru = Survey of badgers found dead in Wales

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Preparing local housing strategies 2007 : revised guidance to local authorities in Wales from the Welsh Assembly Government : consultation draft

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Dull integredig ar gyfer asesiad trylwyr o gamddefynddio sylweddau yng Nghymru (WIISMAT) : dogfen ymgynghori = Wales integrated in-depth substance misuse assessment tool (WIISMAT) : consultation docum

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750440042
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Service framework for children and young people who use or misuse substances in Wales : consultatiion document

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489133
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Y gyfraith : o 18 Medi 2006 ymlaen rhaid i chi ddefnyddio'r sedd ceir cywir ar gyfer eich plentyn = Law : from 18 September 2006 you must use the correct car seat for your child

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750488654
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Ein hamgylchedd : sut y medrwch chi helpu : strategaeth amgylcheddol ar gyfer Cymru = Our environment : how you can help : environment strategy for Wales

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Consultation paper on draft marine minerals dredging regulations and procedural guidance : October 2006

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Consultation on the broad principles of responsibility and cost sharing for animal health and welfare in Wales

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Maethu preifat = Private fostering

(Contributor)

2 editions

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details
 • ISBN: 9780750450867
 • Welsh Assembly Government
 • 2009
 • Details

Gwella dysgu : rhowch eich sylwadau barn : Arfon ac Ynys Môn = Improving learning : make your views known : Arfon and Anglesey

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750490365
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Health, social care & well-being strategies 2008-2011 : consultation document on draft guidance & draft regulations - 'Health, social care and well-being strategies (Wales) (Amendment) regulations 200

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Proposed national minimum fostering allowances : consultation document

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Dathlu'n ddiogel

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Strategaeth drafnidiaeth Cymru : asesiad amgylcheddol strategol : crynodeb annhechnegol o'r adroddiad amgylcheddol = Wales transport strategy : strategic environmental asssessment : non technical summ

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Ymddygiad dros ben llestri mewn plant dan ddeg : ymddygiad arferol ymysg plant neu ymddygiad sy'n broblem? = Over-the-top behaviour in the under tens : normal childhood behaviour or problem behaviour?

(Contributor)

1 edition

Rheoliadau mangreoedd di-fwg etc (Cymru) 2007 : ymgynghori ar y rheoliadau arfaethedig i'w gwneud dan rym y Mesur Iechyd = Smoke-free premises etc (Wales) regulations 2007 : consultation on proposed r

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Penderfynyddion cymdeithasol ar gyfer clefyd coronaidd y galon (CCG) : cryodeb gweithredol = Social determinants for coronary heart disease (CHD) : executive summary

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Ein cadw'n ddiogel : adroddiad am yr Adolygiad o Ddiogelu Plant sy'n Agored i Niwed : adroddiad ar gyfer plant a phobl ifanc = Keeping us safe : report of the Safeguarding Vulnerable Children Review :

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Cynllun genoteipio mamogiaid Cymru II, blynyddoedd 4 & 5, 2006-2008 : llyfryn a chontract y cynllun = Welsh ewe genotyping scheme II, years 4 & 5, 2006-2008 : scheme booklet and contract

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440511
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Cynnal a gwella gwasanaethau niwrolawdriniaeth i oedolion yn Ne Cymru : cynigion i ddatblygu Canolfan Niwrowyddorau i Dde Cymru = Sustaining and improving adult neurosurgery services in South Wales :

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Strategaeth drafnidiaeth Cymru : dogfen ymgynghori

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Identification of delivery mechanisms for Welsh top-tier agri-environment schemes : final report

(Contributor)

2 editions

 • Countryside Council for Wales
 • 2006
 • Details
 • Countryside Council for Wales
 • 2006
 • Details

Cynllun laith Gymraeg = Welsh Language Scheme

(Contributor)

1 edition

 • Bwrdd yr Iaith Gymraeg/Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Modernising nursing careers : setting the direction

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0755952138
 • Scottish Executive
 • 2006
 • Details

Mae'n naturiol : nodiadau athrawon disgyblion 5 i 11 oed

(Contributor)

1 edition

 • Yr Adran Masnach a Diwydiant
 • 2006
 • Details

Mae'n naturiol : adnoddau gwyddoniaeth i fyfyrwyr 11 i 16 oed

(Contributor)

1 edition

 • Yr Adran Masnach a Diwydiant
 • 2006
 • Details

Gwella arferion talu yn y diwydiant adeiladu : dadansoddiad ar yr ymgynghori ar gynigion i ddiwygio Rhan II o Ddeddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 a Rheoliadau Cynllun Contractau Adeiladu (Cy

(Contributor)

1 edition

 • Yr Adran Masnach a Diwydiant
 • 2006
 • Details

Cyflwyno tirwedd hanesyddol Cwm Elan = Introducing Elan Valley historic landscape

(Contributor)

1 edition

Linking landscape assessment to the siting and design of development : establishing the principles

(Contributor)

1 edition

 • Countryside Council for Wales
 • 2006
 • Details

Cerddwn ymlaen : arddangosfa o faneri Cymreig = Marching forward : an exhibition of Welsh banners

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Adroddiad cryno o'r astudiaeth feincnodi ar nam ar y golwg = Visual impairment benchmarking study summary report

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1901719650
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • 2006
 • Details

Measures of farm income : a consultation

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Cyllid Myfyrwyr Cymru : gwasanaethau ar gyfer myfyrwyr llawn amser mewn addysg uwch sydd fel arfer yn byw yng Nghymru = Student Finance Wales : services for full time higher education students normall

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Planning for climate change : consultation document, December 2006

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Drwg yn y data II = Data demons II

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

An evaluation of the effectiveness of community housing agreements

(Contributor)

1 edition

 • Research and Information Unit, Department for Social Justice and Regeneration, Welsh Assembly Govern
 • 2006
 • Details

Blas am oes : fersiwn pobl ifanc = Appetite for life : young people's version

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750488816
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Trefniadau asesu'r cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer cyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3. : dogfen ymgynghori = National curriculum assessment arrangements for key stage 2 and key stage 3 : consult

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075048991X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Arweiniad i rieni ar y Cwricwlwm Cenedlaethol : sut mae'ch plentyn yn dod ymlaen yn yr ysgol gynradd? = A parent's guide to the National Curriculum : how is your child doing at primary school?

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075049705X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Welsh exotic animal diseases contingency plan : foot and mouth, avian influenza, Newcastle disease, classical swine fever : version 1.0 : March 2006

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Arferion gorau wrth gwrdd ag anghenion plant gydag anghenion addysgol arbennig : rôl y cydgysylltydd anghenion addysgol arbennig

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Best practice in meeting the needs of children with special educational needs : the role of the special educational needs co-ordinator introduction

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

An evaluation of best value guidance for registered social landlords

(Contributor)

2 editions

 • ISBN: 9780750441551
 • Research and Information Unit, Department for Social Justice and Regeneration, Welsh Assembly Govern
 • 2006
 • Details
 • ISBN: 9780750441568
 • Research and Information Unit, Department for Social Justice and Regeneration, Welsh Assembly Govern
 • 2006
 • Details

Ship sanitation certificates : a consultation on how to provide in Wales for the ship sanitation certificates required by the International Health Regulations 2005

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Opencast coal resources in Wales

(Contributor)

1 edition

 • British Geological Survey
 • 2006
 • Details

Y broses apelio annibynnol : canllawiau i ffermwyr yng Nghymru (o Ionawr 2007 ymlaen) = Independent appeals process : guidance notes for farmers in Wales (from January 2007)

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750490519
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Diogelwch ar y ffyrdd : llyfr gweithgaredd 1 : ar gyfer plant oed 4, 5, 6, 7

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750497521
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Gweithio gyda'n gilydd i wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

CyMAL : Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru

(Contributor)

1 edition

The Welsh Assembly Government is moving to Merthyr Tydfil

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Datganoli : pwerau newydd i Gymru

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Rationales for SaFF targets 2006/2007

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Improving payment practices in the construction industry : analysis of the consultation on proposals to amend Part II of the Housing Grants Construction and Regeneration Act 1996 and Scheme for Constr

(Contributor)

1 edition

 • Department of Trade and Industry
 • 2006
 • Details

Croeso

(Contributor)

1 edition

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • 2006
 • Details

Consultation on draft revised Technical Advice Note 5 : "Nature conservation and planning" : January 2006

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Ymgynghoriad ar ddiffinio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg : dogfen ymgynghori : rheoli a llywodraethu ysgolion : dyddiad cyhoeddi : Ionawr 2006

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750497289
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Minerals planning policy Wales Minerals Technical Advice note 2 (Wales) : Coal : consultation draft ...

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Tanni's fire safety activity book : inside lots of fun games and puzzles : key stage 1

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Llyfr gwaith diogelwch tân Tanni : â llawer o gemau a phosau tu fewn : cyfnod allweddol 1

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Health ASERT Programme Wales : enhancing the health promotion evidence base on minority ethnic groups, refugees/asylum seekers, and gypsy travellers. 3, A review of the literature on the health belief

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750437588
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Üdvözöljük Walesben - tájékoztató csomag bevándorló munkavállálók számára = [A welcome to Wales pack for migrant workers]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Paket "Dobre doshli v Uels" za rabotnitsi-immigranti = [A welcome to Wales pack for migrant workers]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Jazmah lil-tarhib bi-al-ummal al-muhajirin fi Waylz = [A welcome to Wales pack for migrant workers]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Huan ying lai dao weiersijun - gei wai ji lao gong de jin nang = [A welcome to Wales pack for migrant workers]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Pachetul de Bun venit în Ţara Galilor pentru lucrătorii emigranţi = [A welcome to Wales pack for migrant workers]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Balíček Vitejte ve Walesu pro migrující pracovníky = [A welcome to Wales pack for migrant workers]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Bienvenue au Pays de Galles : guide d'information pour les travailleurs migrants = [A welcome to Wales pack for migrant workers]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Pakiet powitalny dla pracowników zagranicznych = [A welcome to Wales pack for migrant workers]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Informacinis paketas migruojantiems darbuotojams "Sveiki atvyke i Velsa" = [A welcome to Wales pack for migrant workers]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Informačný balík "Vitajte vo Walese" pre pracovníkov zo zahraničia = [A welcome to Wales pack for migrant workers]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Pecyn croeso i Gymru i weithwyr mudol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Um pacote de boas-vindas ao País de Gales para trabalhadores migrantes = [A welcome to Wales pack for migrant workers]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Información de bienvenida a Gales para trabajadores extranjeros = [A welcome to Wales pack for migrant workers]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Dobro pozhalovat v Uels! : informatsionnyi listok dlia trudovykh migrantov = [A welcome to Wales pack for migrant workers]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Dobrodošlica v Walesu za preseljene delavce = [A welcome to Wales pack for migrant workers]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Göçmen Işçiler için Galler'e Hoş Geldiniz Paketi = [A welcome to Wales pack for migrant workers]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Xirmada ku soo dhawow Wales ee loogu talogalay xoogsatada muhaajiriinta ah = [A welcome to Wales pack for migrant workers]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Laipni lūdzam Velsā! : informatīvā pakete migrējošam darbaspēkam = [A welcome to Wales pack for migrant workers]

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489638
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Gwybodaeth hygyrch ar fyw'n iach

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

NHS Wales : annual operating framework 2007/2008 : rationales in support of the annual national SaFF targets 2007/2008

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Gwisgo gwregys er mwyn eich babi a chi : cyngor ar sut i wisgo'ch gwregys diogelwch yn ddiogel yn ystod eich beichiogrwydd = Buckle up for baby and you : advice on how to wear your seatbelt safely thr

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Blas am oes : fersiwn plant : gwneud bwyd yr ysgol yn well ac yn fwy iach - beth yw eich barn chi? = Appetite for life : children's version : making school food better and healthier - what do you thin

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Chwarae a rhif : syniadau hwyl gyda rhifau i rieni a phlant ifanc ddysgu gyda'i gilydd

(Contributor)

1 edition

Bwydo'n fwy diogel o'r botel

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440295
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Refugee inclusion strategy : translation booklet

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Crown Application of the Planning Acts : memorandum

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

The Transport (Wales) Act (Regional Transport Planning) Order 2006

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Adolygiad a gwerthusiad pum mlynedd o gynllun ymchwil gynllunio Cymru : adroddiad terfynol i Lywodraeth Cynulliad Cymru = Quinquennial review and evaluation of the Wales planning research programme :

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Gweithio i Lywodraeth Cynulliad Cymru = Working for the Welsh Assembly Government

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Public sector food purchasing survey : March 2006

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Ein nodau ar gyfer plant = Our aims for children

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Housing good practice and innovation : social housing management grant programme 2007-2008

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Planning policy Wales : draft revised technical advice note 18 : 'transport' : consultation document

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Cofnod defaid a geifr = Sheep and goat record

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075048957X
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Ymgynghoriad ar ddirprwyo cynigion ar gyfer trefnu darpariaeth 16-19 i awdurdodau lleol 2006 : dogfen ymgynghori : trefnu darpariaeth ddysgu ôl-16 : dyddiad cyhoeddi : 27 Mawrth 2006

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750497874
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

The access to information post-commencement adoptions (Wales) regulations 2005 guidance

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

The Adoption Support Services (Local Authorities) (Wales) Regulations 2005

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Consultation on draft proposals to : (a) transpose Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbon

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

PTG 1 : cais am grant ar gyfer astudio'n rhan amser : blwyddyn academaidd 2006/07 = PTG1 : application for a grant for part-time study : academic year 2006/07

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Environmental liability directive : consultation document on options for implementing in England, Wales and Northern Ireland

(Contributor)

1 edition

Gweithio dros Gymru : 2005-06 : adroddiad Prif Weinidog Cymru

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Y cynllun cydraddoldeb i bobl anabl 2006-2008

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Welsh Assembly Government Disability Equality Scheme 2006-2008

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Ffliw adar (avian influenza) : cyngor iechyd ar gyfer pobl sy'n teithio i ardaloedd y mae ffliw adar wedi effeithio arnynt, neu'n teithio ohonynt = Bird flu (avian influenza) : public health advice fo

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440562
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Cwynion ynghylych triniaeth a gofal yn y GIG : canllaw ar ymdrin â chwynion am y GIG yng Nghymru : Hydref 2006 = Complaints about NHS treatment and care : a guide to making a complaint about the NHS i

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Ydych chi'n weithiwr ieuenctid - ? = Are you a youth worker - ?

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Wales 101

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Trechu'r bwli gyda'n gilydd = Tackling bullying together

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Guide 2 tendering for public sector contracts

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Canllaw byr ar ddiogelu eich safle rhag tân = A short guide to making your premises safe from fire

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

The application of the Environmental Impact Assessment Directive to 'stalled ' reviews and periodic review of old mineral permissions in Wales : consultation paper

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Panel Unigolion 2005 : canlyniadau o'r don 2 : adroddiad cryno = Individuals Panel 2005 : results from wave 2 : summary report

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075048943X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443678
 • Visit Wales
 • 2006
 • Details

Darpariaeth ôl-16 ar gyfer dysgwyr ag anawsterau ac / neu anableddau dysgu : ymgynghoriad ynghylch y cynigion ar gyfer system gyllido gyffredin = Post-16 provision for learners with learning difficult

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Ysgolion bro : gwneud pethau ddigwydd : pecyn cymorth = Community focused schools : making it happen : a toolkit

(Contributor)

1 edition

Cyflawni ein potensial 2006-2013 : strategaeth dwristiaeth i Gymru : arolwg canol tymor = Achieving our potential 2006-2013 : tourism strategy for Wales : mid term review

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Canser y geg : dywedwch wrthyf

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Darparu yn Laith arwyddion prydain : cyngor i wasanaethau cyhoeddus = Delivering in British sign language : advice for public services

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750447454
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Cod ymarfer ar gyfer dysgu allan-o-oriau-ysgol = Out-of-school-hours learning : a code of practice

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Dewis gofal plant yng Nghymru = Choosing childcare in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750497432
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Towards a stable life and a brighter future : consultation on measures to strengthen the arrangements for : I. placement, health, education and wellbeing of looked after children and young people and

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Further education, work-based learning and community learning in Wales statistics : 2004/05

(Contributor)

1 edition

 • Department for Education, Lifelong Learning and Skills
 • 2006
 • Details

Towards a stable life and a brighter future : consultation on measures to strengthen the placement, health, education and wellbeing of looked after children and young people ; changes to the Responsib

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Fairer charging task & finish group : report to the Minister for Health & Social Services on increasing the "buffer", and on the treatment of disability related expenditure, in local authority chargin

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Ministerial Interim Planning Policy Statement and Technical Advice Note 8 : consultation report

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Adnoddau daearyddiaeth i fyfyrwyr 11 i 18 oed

(Contributor)

1 edition

 • Yr Adran Masnach a Diwydiant
 • 2006
 • Details

Energy conservation, Wales : the Home Energy Efficiency Schemes (Wales) Regulations 2007

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Glan y môr = Seashore

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • 2006
 • Details

Code of practice on odour nuisance from sewage treatment works

(Contributor)

1 edition

 • Department for Environment, Food and Rural Affairs
 • 2006
 • Details

Improving payment practices in the construction industry : [Post Consultation Event ... Tuesday 14 February 2006 at 1 Victoria Street London SW1]

(Contributor)

1 edition

 • Department of Trade and Industry
 • 2006
 • Details

The assessment of development plans in Wales under the provisions of the habitats regulations : draft guidance

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Gadael yr etifeddiaeth : olyniaeth a chaffael busnes yng Nghymru = Leaving the legacy : business succession and acquisition in Wales

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Sut i-- fesur yng nghyfnod allweddol 3 = How to-- measure at key stage 3

(Contributor)

1 edition

Prosiectau Amcan 1 yn Sir Ddinbych : Partneriaeth Amcan 1 Sir Ddinbych = Objective 1 Projects in Denbigshire : Denbigshire Objective 1 Partnership

(Contributor)

1 edition

Cynllun Lleihau Risg yr Awdurdod Tân ac Achub : Cymru gwlad fwy diogel : crynodeb

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440279
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Local housing market assessment guide

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Disadvantaged groups development fund : consultation document

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Bwyd organig : beth yw'r holl sôn? : cwestiynau ac atebion organig yng Nghymru = Organic food : what's it all about? : questions and answers about organic food and farming in Wales

(Contributor)

1 edition

 • Canolfan Organig Cymru
 • 2006
 • Details

Strategaeth iechyd a lles anifeiliaid : cynllun gweithredu 2006-2007

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075044021X
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

CDLl Cymru : cynllunio'ch cymuned : llyfryn cyflwyno Cynlluniau Datblygu Lleol (CauDLl)

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

Adroddiad o'r seminarau i aelodau etholedig a ddarparwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru dan nawdd Llywodraeth Cynulliad Cymru, Ebrill 2006 A report from the seminars for elected members provide

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1901719723
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • 2006
 • Details

Cysylltiadau AADGOS

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750490578
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2006
 • Details

External evaluation of the Welsh Baccalaureate Qualification Pilot

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Canllaw i gymorth ariannol i fyfyrwyr rhan-amser mewn addysg uwch yn 2006/2007 = A guide to financial support for part-time students in higher education in 2006/2007

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440430
 • Welsh Assembly Government
 • 2006
 • Details

Daearyddiaeth yn y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru : Cyfnodau Allweddol 2-3 : dogfen ymgynghori

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750489987
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Fframwaith cynllunio cenedlaethol SGAG 2007 : cynllunio'r ddarpariaeth addysg a hyfforddiant ôl-16 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru = The NPFS national planning framework 2007 : planning post

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Cwricwlwm Cymru 2008 : crynodeb o'r cynigion ymgynghorol : Cyfnodau Allweddol 2-4 = Wales curriculum 2008 : summary of the consultation proposals : Key Stages 2-4

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075049039X
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Grymuso dinasyddion gweithredol i gyfrannu at Gymru : cynllun gweithredu strategol ar gyfer cynllun y sector gwirfoddol = Empowering active citizens to contribute to Wales : a strategic action plan fo

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750490934
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Dewisiadau doethach : Cymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441384
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Cynllun ar gyfer pobl â chyflyrau cronig : cyfarwyddebau ar ddatblygu a chomisiynu gwasanaethau : cyflyrau anadlol cronig = Designed for people with chronic conditions : service development and commis

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443708
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Ymateb i'n hinsawdd sy'n newid : ymgynghoriad ynghylch cynllun gweithredu Cymru ar gyfer addasu i newid yn yr hinsawdd = Responding to our changing climate : consultation on a climate change adaptatio

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750489618
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Statutory assessment and reporting arrangements for 2007 : primary schools

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441520
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Manual for streets

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780727735010
 • Thomas Telford Pub.
 • 2007
 • Details

Rhannu cyfrifoldeb : cyfraniad llywodraeth leol at wella bywydau pobl : datganiad polisi gan Lywodraeth Cynulliad Cymru = A shared responsibility : Local Government's contribution to improving people'

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750490616
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Monitro ac adrodd rheoleiddio = Regulatory monitoring and reporting

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442015
 • Qualifications and Curriculum Group, Department for Education, Lifelong Learning and Skills
 • 2007
 • Details

Designed to improve health and the management of chronic conditions in Wales :. an integrated model and framework for action = Cynllum i wella lechyd a rheoli cyflyrau cronig yng Nghymru : model a ffr

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441667
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Working together : a good practice guide to managing works in the street

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780115528576
 • TSO
 • 2007
 • Details

Geirfa llythrennedd ariannol : addysgu llythrennedd a rhifedd drwy lythrennedd ariannol = Financial literacy glossary : teaching literacy and numeracy through financial literacy

(Contributor)

2 editions

 • ISBN: 1859904270
 • Basic Skills Agency
 • 2007
 • Details
 • ISBN: 9780750449380
 • Sgiliau Sylfaenol Cymru
 • 2008
 • Details

Marw dros eich galwad? : diffoddwch eich ffôn cyn cychwyn = Dying to take the call? : switch off before you drive

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441032
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Dysgu newid : datblygu sgiliau i ostwng aildroseddu yng Nyghymru = Learning to change : developing skills to reduce re-offending in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441391
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Trychinebau ac argyfyngau dramor : sut gallwch chi helpu = Disasters and emergencies overseas : how you can help

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 075049087X
 • Department for International Development
 • 2007
 • Details

Cynllun i fynd i'r afael â chlefyd arennol yng Nghymru : fframwaith gwasanaeth cenedlaethol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441414
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Gweithio mewn partneriaeth ar fyrddau ymddiriedolaethau : llawlyfr i gynrychiolwyr undebau llafur ar fyrddau ymddiriedoliaethau

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442749
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Transport

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441957
 • National Assembly for Wales
 • 2007
 • Details

Strategaeth gofalwyr Cymru : cynllun gweithredu 2007

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441513
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Mental Capacity Act 2005

(Contributor)

1 edition

Nuisance parking offences and abandoned vehicles : guidance on nuisance parking provisions insections 3 to 9 of the Clean Neighbourhoods and Environment Act 2005, and on abandoned vehicles legislation

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442190
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Statutory nuisance from insects and artificial light : guidance on sections 101 to 103 of the Clean Neighbourhoods and Environment Act

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442275
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Fixed penalty notices : guidance on the fixed penalty notice provisions of the Environmental Protection Act 1990, the Clean Neighbourhoods and Environment Act 2005 and other legislation

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442251
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

The control of graffiti and other defacement : guidance on sections 48 to 52 of the Anti-social Behaviour Act 2003 as amended by the Clean Neighbourhoods and Environment Act 2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442213
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Noise : guidance on sections 69 to 81 of the Clean Neighbourhoods and Environment Act

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442244
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Environmental Change Network, Yr Wyddfa/Snowdon ECN Site : progress report to the National Assembly for Wales for financial year 2006/2007

(Contributor)

1 edition

 • Countryside Council for Wales
 • 2007
 • Details

Abandoned shopping and luggage trolleys : guidance on section 99 and schedule 4 of the Environment Protection Act 1990 as amended by the Clean Neighbourhoods and Environment Act 2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442268
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Litter and refuse : guidance on Part 4 of the Environmental Protection Act 1990 as amended by the Clean Neighbourhoods and Environment Act 2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442206
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Waste : guidance on sections 35 to 54 of the Clean Neighbourhoods and Environment Act 2005

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442220
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Dog control orders : guidance on sections 55 to 67 of the Clean Neighbourhoods and Environment Act

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442237
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Designed for the management of type 1 diabetes in children and young people in Wales : consensus guidelines - standards 5 & 6 diabetes national service framework = Cynllun ar gyfer Rheoli Diabetes Mat

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442961
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Welsh transport statistics 2006 = Ystadegau trafnidiaeth Cymru 2006

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442503
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Words talk-numbers count : The National Basic Skills Strategy : delivery plan 2007-2008 = Geiriau'n galw-rhifau'n cyfri : Y Strategaeth Genedlaethol Sgiliau Sylfaenol : cynllun cyflenwi 2007-2008

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1859904521
 • Basic Skills Agency
 • 2007
 • Details

The use and value of planning obligations in Wales : a report to the Welsh Assembly Government = Defnydd a gwerth rhwymedigaethau cynllunio yng Nghymru : adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Guidance on regional transport plans

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Statement on policy and practice for adults with a learning disability

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442367
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Communities first : a 2001 baseline : black and ethnic minority communities of interest = Cymunedau yn gyntaf : llinell sylfaen 2001 : cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig o ddiddordeb

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442947
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Strategy for older people in Wales : an interim review. Phase 2, Indicators

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443418
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Living longer living better : report of an advisory group on the strategy for older people in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443234
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Byw'n hirach byw'n well : adroddiad grŵp cynghori ar y strategaeth ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443401
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Newid y drefn : cyfoethogi cymdeithasol yng Nghymru drwy greadigrwydd traws-sector = Changing spaces : building social capital in Wales through cross-sector creativity

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9781840541731
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Wales rail planning assessment

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443357
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Diogelu plant mewn addysg : rôl awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu o dan Ddeddf Addysg 2002 : yngynghoriad = Safeguarding children in education : the role of local authorities and governing bodies

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441506
 • Adran Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Project to research and update the natural facilities database

(Contributor)

2 editions

 • Countryside Council for Wales
 • 2007
 • Details
 • Countryside Council for Wales
 • 2007
 • Details

Listening to learners : special

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443067
 • Qualifications and Curruculum Group, Dept. for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
 • 2007
 • Details

Evaluation of the processes used to develop national planning policy in Wales : final report to the Welsh Assembly Government

(Contributor)

1 edition

Natural facilities database for Wales : date management process report

(Contributor)

1 edition

 • Countryside Council for Wales
 • 2007
 • Details

Cynllunio ar gyfer parhad : pecyn adnoddau i gefnogi gweithredu Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 = Planning for permanence : a resource pack to support the implementation of the Adoption and Children Ac

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Planning permission : a guide for business

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443036
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Gyrfaoedd gwerth chweil yn helpu plant i chwarae, dysgu a thyfu = Rewarding careers helping children to play, learn and grow

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443920
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Fframwaith Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaeth : dogfen ymgynghori = Service User Involvement Framework : consultation document

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441773
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Cod ymarfer ar gwynion : yr hyn y mae angen i chi wybod

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Bywydau bodlon, cymunedau cefnogol : crynodeb : gwella gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru rhwng 2008 a 2018 = Fulfilled lives, supportive communities : a summary : improving social services in Wale

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

A study of the Milford Haven maerl bed in 2005 using drop down video and diving

(Contributor)

1 edition

 • Countryside Council for Wales
 • 2007
 • Details

Cynlluniau ysgolion iach - rhwydwaith Cymru : gweithgareddau posibl ar gyfer ysgolion = Welsh network of healthy school schemes : possible school activities

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750429445
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Ewrop a Chymru : buddsoddi yn eich dyfodol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442046
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Wales freight strategy : consultation document : connecting Wales = Strategaeth cludo nwyddau Cymru : Dogfen ymgynghori : Cysylltu Cymru

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

A service framework to meet the needs of people with a co-occurring substance misuse and mental health problem

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750490527
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Welsh language in healthcare conference and awards : report 2007 : 17 May 2007, Venue Cymru, Llandudno = Cynhadledd a gwobrau'r Gymraeg mewn gofal lechyd : adroddiad 2007 : 17 Mai 2007, Venue Cymru, L

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443845
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Ffurflen ymateb = Response form

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

"Rhieni "a "cyfrifoldeb rhiant" : canllawiau ar gyfer ysgolion = "Parents" and "parental responsibility" : guidance for schools

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441575
 • Adran Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Staff mewn addysg bellach : rheoliadau personau sy'n darparu addysg mewn Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru (Amodau) 2007

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442442
 • Adran Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Amgueddfa Cymru : dathlu'r ganrif gyntaf

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780720005844
 • Amgueddfa Cymru
 • 2007
 • Details

Renewable small-scale energy = Ynni adnewyddadwy graddfa fach

(Contributor)

1 edition

Healthcare associated infections : a community strategy for Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442794
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Sustainable tourism framework

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444569
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Survey of the arisings and use of aggregates from construction and demolition waste, excavation waste, quarry waste, and dredging waste in Wales in 2005

(Contributor)

1 edition

Financial literacy : raising the level of literacy and numeracy in Wales through the context of financial literacy

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9781862017979
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Gofalu am archeoleg eglwysi'r oesoedd canol = Caring for medieval church archaeology

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9781857602531
 • Cadw
 • 2007
 • Details

Pecyn adnoddau ymchwil weithredu

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442183
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Your rights as a council tenant

(Contributor)

1 edition

 • Dept. for Communities and Local Government
 • 2007
 • Details

Hyrwyddo cydraddoldeb anabledd mewn ysgolion : canllawiau i benaethiaid ac athrawon yng Nghymru = Promoting disability equality in schools : guidance for headteachers and teachers in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441919
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Cynnwys a chynorthwyo disgyblion = Inclusion and pupil support

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750488824
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

E-learning benchmarking exercise for further education 2007

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444064
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Winning in Wales : a guide to tendering for public sector contracts = Llwyddo yng Nghymru : arweiniad i dendro gontractau'r sector cyhoeddus

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443821
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Mental Health Act 1983 : consultation by the Welsh Assembly Government on the Mental Health Act Code of Practice for Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444446
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Mental Health Act 1983 : consultation by the Welsh Assembly Government on secondary legislation

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444453
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Mental Capacity Act 2005 : deprivation of liberty safeguards : consultation by the Welsh Assembly Government on secondary legislation

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444460
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Eich arweiniad i'n fframweithiau = Your guide to our frameworks

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444521
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Concordat between bodies inspecting, regulating and auditing health and social care in Wales : report on implementation progress 2005 - 2007 = Concordat rhwng cyrff sydd yn arolygu, rheoleiddio ac arc

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444552
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Wales arson reduction strategy : report of the Joint Arson Group

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444125
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Code of practice on litter and refuse and associated guidance 2007

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443876
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Llwybrau dysgu 14-19 : cymorth anogwr dysgu : pecyn gwybodaeth ar gyfer rhwydweithiau a phartneriaid 14-19 mewn ysgolion, colegau a hyfforddiant mewn gwaith = Learning pathways 14-19 : learning coach

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442787
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Addewid a chyflawniad : yr Adroddiad ar yr Adolygiad Annibynnol o Genhadaeth a Phwrpas Addysg Bellach yng Nghymru yng nghyd-destun Y Wlad sy'n Dysgu : Gweledigaeth ar Waith = Promise and performance :

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444828
 • Webb Review Secretariat
 • 2007
 • Details

Aberystwyth : briffiau datblygu safle : Rhagfyr 2007 : safle 1 : safle de Coedlan y Parc (safle'r cae pêl-droed) = Aberystwyth site development briefs : December 2007 : site 1 : Park Avenue south site

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750445139
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Aberystwyth : briffiau datblygu safle : safle 3 : safle swyddfa'r post = Aberystwyth site development briefs : site 3 : post office site

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750445115
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Adolygiad o fesurau perfformiad ysgolion uwchradd : ymgynghoriad = Review of secondary school performance measures : consultation

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442084
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Cod ymarfer ar gwynion = Code of practice on complaints

1 edition

 • ISBN: 9780750442435
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Aberystwyth : y weledigaeth = Aberystwyth : vision

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750445146
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Aberystwyth : briffiau datblygu safle : Rhagfyr 2007 : safle 2 : safle'r harbwr = Aberystwyth site development briefs : December 2007 : site 2 : harbour site

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750445122
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Public awareness of the countryside code

(Contributor)

2 editions

 • Countryside Council for Wales
 • 2007
 • Details
 • Countryside Council for Wales
 • 2008
 • Details

Schools in Wales : examination performance 2006 = Ysgolion yng Nghymru : perfformiad mewn arholiadau 2006

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442497
 • Office for National Statistics
 • 2007
 • Details

Llais pwy? Eich dewis chi!

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Statutory assessment and reporting arrangements for 2008 : key stage 3

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444804
 • Welsh Assemby Government
 • 2007
 • Details

Procedures for whistleblowing in schools and model policy : guidance for school governing bodies on procedures for whistleblowing in schools and model whistleblowing policy = Gweithdrefnau chwythu'r c

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444958
 • Welsh Assembly
 • 2007
 • Details

Geiriau allweddol : llythrennedd

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9781862017924
 • Sgiliau Sylfaenol Cymru
 • 2007
 • Details

Strategaeth iechyd a lles anifeiliaid : cynllun gweithredu i Gymru

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Clamydia : cadw golwg ar eich iechyd rhywiol = Chlamydia : looking after your sexual health

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Health ASERT Programme Wales : enhancing the health promotion evidence base on minority ethnic groups, refugees/asylum seekers, and gypsy travellers. 7, Primary research report

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442879
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Health ASERT Programme Wales : enhancing the health promotion evidence base on minority ethnic groups, refugees/asylum seekers, and gypsy travellers. 6, Summary primary research report

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442862
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Sbotolau ar amgueddfeydd = Spotlight on museums

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444682
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Ein cadw'n ddiogel : adroddiad yr Adolygiad o Ddiogelu Plant sy'n Agored i Niwed : crynodeb gweithredol = Keeping us safe : report of the Safeguarding Vulnerable Children Review : executive summary

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750440813
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Understanding outdoor recreation in the Countryside Council for Wales : The social marketing practice

(Contributor)

1 edition

 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • 2007
 • Details

Substance misuse treatment framework : information and advisory services : consultation document

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442299
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Canllaw arfer da = Good practice guide

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1859904483
 • Llywordraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Accommodation for older people in Wales : the foundations for the future : final synthesis report = Llety ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru : y seiliau ar gyfer y dyfodol : adroddiad cyfuno terfynol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443906
 • Research and Information Unit, Department of Social Justice and Local government, Welsh Assembly Gov
 • 2007
 • Details

Developing an audience specific guide to creating environmental codes and guidance in Wales

(Contributor)

2 editions

 • Countryside Council for Wales
 • 2007
 • Details
 • Countryside Council for Wales
 • 2008
 • Details

Service framework for the treatment of alcohol misuse in Wales : consultation document

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443791
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Consultation on the code of practice for the welfare of equines

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444750
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

West Wales and the valleys convergence programme : operational programme for the European Regional Development Fund, 2007-2013

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443371
 • Welsh European Funding Office
 • 2007
 • Details

West Wales and the valleys convergence programme : operational programme for the European Social Fund, 2007-2013

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443982
 • Welsh European Funding Office
 • 2007
 • Details

Code of practice on access to information

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444989
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru/Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Designed to add value, a third dimension : a strategic direction for the voluntary & community sector in supporting health and social care

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru/Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Safe from harm : safeguarding children in voluntary and community organisations in Wales

(Contributor)

2 editions

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Llwybrau dysgu 14 - 19 : gwybodaeth i gyflogwyr : agwedd newydd yng Nghymru i bob dysgwr 14 - 19

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441766
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Achievements of 15-year-olds in Wales : PISA 2006 national report

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9781905314812
 • NFER
 • 2007
 • Details

Rhaglen Gydgyfeirio Gorllewin Cymru a'r Cymoedd : rhaglen weithrodol ar gyfer Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd : 2007-2013

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444002
 • Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
 • 2007
 • Details

Rhaglen Gydgyfeirio Gorllewin Cymru a'r Cymoedd : rhaglen weithredol ar gyfer Cronfa Gymdeithasol Ewrop : 2007-2013

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443999
 • Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
 • 2007
 • Details

Designed for people with chronic conditions : service development and commissioning directives : epilepsy

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Mae dros 20 o bobl bob dydd yn cael eu lladd neu'u hanafu o ganlyniad i dân yn y gegin : stopiwch dân cyn iddo ddechrau : coginiwch yn ddiogel!

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Ymchwiliadau cyhoeddus i gynigion ffyrdd : yr hyn y mae angen i chi ei wybod = Public inquiries into road proposals : what you need to know

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750490349
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Preparing and assessing prospective adopters : practice guidance : June 2007

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Grant gofal plant a chymorth arall i fyfyrwyr sy'n rhieni mewn addysg uwch yn 2007/08 = Childcare grant and other support for student parents in higher education 2007/08

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441056
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Fframwaith ar gyfer trin camddefnyddio sylweddau gofalwyr a theuluoedd camddefnyddwyr sylweddau : fframwaith ar gyfer eu cynorthwyo a'u cynnwys : dogfen ymgynghori = Substance misuse treatment framewo

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442282
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Yr adolygiad annibynnol o benderfyniadau = The independent review of determinations

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Cymru yn 2020 : gweddnewid mynediad i wasanaethau cyhoeddus - y weledigaeth

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Gofynion ansawdd drafft ar gyfer gwasanaethau iechyd rhywiol yng Nghymru = Draft quality requirements for sexual health services in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443500
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Fframwaith arferion da ar gyfer darparu camddefnyddio sylweddau ar gyfer pobl ddigartref a'r rhai sydd a phroblemau gyda'u llety = Good practice framework for the provision of substance misuse to home

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Strategaeth genedlaethol i Gymru ar gyfranogiad tenantiaid : Mawrth 2007

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Demensia : sut i leihau'r risg i chi = Dementia : how to reduce your risk

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Taflen wybodaeth am dreialu'r Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff = National Exercise Referral Scheme trial information leaflet

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Help wrth law : cymryd ymagweddiad cadarnhaol tuag at fagu plant

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 1901871487
 • Children in Wales
 • 2007
 • Details

Rheoliadau Drafft Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2008 : y safonau gofynnol cenedlaethol drafft ar gyfer gwasanaethau deintyddol preifat : ymgynghoriad = The Draft Private Dentistry (Wales) Regulations

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Cronfa ysgolion gwell 2008-09 : canllawiau = Better schools fund 2008-09 : guidance

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442978
 • Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
 • 2007
 • Details

Traffic Management Act 2004 : parking policy and enforcement operational guidance to local authorities : draft for consultation

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Adnoddau ar gyfer ysgolion a cholegau yng Nghymru : Hydref 2007 = Resources for schools and colleges in Wales : Autumn 2007

(Contributor)

1 edition

 • Department of Education, Lifelong Learning and Skills
 • 2007
 • Details

Evaluation of the All Wales Ante-Natal Domestic Abuse Pathway

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444637
 • Research and Information Unit, Dept. of Social Justice and Local Government, Welsh Assembly Governme
 • 2007
 • Details

Modern apprenticeship awards Wales 07 : win a prestigious national award : tell us how modern apprenticeships have helped improve your skills or business performance and you could win a prestigious na

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Geiriau'n galw, rhifau'n cyfri : trefniadau CYBLD ar gyfer sgiliau sylfaenol ôl-16 : canllawiau = Words talk, numbers count : post-16 basic skills PLASC arrangements : guidance

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443807
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Accounts direction to further education institutions for 2006/07 : guidance

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Landscape character map for Wales : character area descriptions

(Contributor)

1 edition

 • Countryside Council for Wales
 • 2007
 • Details

East Wales regional competitiveness and employment programme : operational programme for the European Regional Development Fund 2007-2013

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444347
 • Welsh European Funding Office
 • 2007
 • Details

Planning for gypsy and traveller caravan sites

(Contributor)

2 editions

 • ISBN: 9780750443838
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details
 • ISBN: 9780750447287
 • Welsh Assembly Government
 • 2008
 • Details

East Wales regional competitiveness and employment programme : operational programme for the European Social Fund 2007 - 2013

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444361
 • Welsh European Funding Office
 • 2007
 • Details

Canllawiau ar gyfer systemau rheoli gwybodaeth ysgolion : canllawiau i gynorthwyo â chofnodi anghenion addysgol arbennig disgyblion ar systemau rheoli gwybodaeth ysgolion = Guidance for School Informa

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750489744
 • Welsh Assembly Government, Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
 • 2007
 • Details

Planning and inclusive design (access statements) : final interim guidance

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Sut mae'ch plentyn yn dod ymlaen yn yr ysgol gynradd? = How is your child doing at primary school?

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750490667
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Gwneud hawliau cyfreithiol yn realaeth yng Nghymru : dogfen bolisi gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a'r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol = Making legal rights a reality in Wales : a policy document by

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Gwerthuso'r Gronfa Ysgolion Gwell : canllawiau a gwybodaeth ar gyfer cynllunio, rheoli a gwerthuso'r Gronfa Ysgolion Gwell yn effeithiol = Evaluation of the Better Schools Fund : guidance and informat

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441650
 • Department for Education, Lifelong Learning and Skills
 • 2007
 • Details

Wales fisheries strategy 2007 : consultation document

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443074
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Coal minerals technical advice note (MTAN) : planning and environmental support/review

(Contributor)

1 edition

Cynllun gweithredu microgynhyrchu i Gymru = Microgeneration action plan for Wales

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Development of a national amphibian and reptile recording scheme (NARRS) phase 2 : historic, current and future conservation status of the great crested newt (Triturus cristatus) in north east Wales

(Contributor)

1 edition

 • Countryside Council for Wales
 • 2007
 • Details

Landscapes for lessers : pilot study

(Contributor)

1 edition

 • Countryside Council for Wales
 • 2007
 • Details

Canllawiau ar fwydo babanod = Infant feeding guidelines

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Rhaglen cystadleurwydd a chyflogaeth rhanbarthol Dwyrain Cymru : rhaglen weithredol ar gyfer Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) : 2007-2013

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444354
 • Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
 • 2007
 • Details

Gofalu am les anifeiliaid wrth eu cludo : cyngor i gludwyr gwartheg

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443265
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Gofalu am les anifeiliaid wrth eu cludo : cyngor i gludwyr defaid

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443319
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Eich iechyd rhywiol : ble i gael help a chyngor = Your Sexual health : where to go for help and advice

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Awgrymiadau am lwyddiant = Tips for success

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441810
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

e-Assessment : guide to effective practice

(Contributor)

1 edition

 • Qualifications and Curriculum Authority
 • 2007
 • Details

E-asesu : canllaw ar arfer effeithiol

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750445412
 • Qualifications and Curriculum Authority
 • 2007
 • Details

Y safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau deintyddol y GIG = National minimum standards for NHS dental services

(Contributor)

2 editions

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Dwyrain Cymru : rhaglen cystadleurwydd a chyflogaeth rhanbarthol : rhaglen weithredol ar gyfer cronfa gymdeithasol Ewrop : 2007-2013

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444378
 • Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
 • 2007
 • Details

Anelu at ragoriaeth : datblygu meddwl ar draws y cwricwlwm = Aiming for excellence : developing thinking across the curriculum

(Contributor)

1 edition

Dysgu yn y cyfnod sylfaen : canllaw i rieni a gofalwyr = Learning in the foundation phase : a guide for parents and carers

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444088
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Gofalu am les anifeiliaid wrth eu cludo : cyngor i gludwyr dofednod / Llywodraeth Cynulliad Cymru = Welfare of animals during transport : advice for transporters of poultry

(Contributor)

2 editions

 • ISBN: 9780750443302
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details
 • ISBN: 9780750447607
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2008
 • Details

Gofalu am les anifeiliaid wrth eu cludo : cyngor i gludwyr geifr / Llywodraeth Cynulliad Cymru = Welfare of animals during transport : advice for transporters of goats

(Contributor)

2 editions

 • ISBN: 9780750443272
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details
 • ISBN: 9780750447591
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2008
 • Details

Gofalu am les anifeiliaid wrth eu cludo : cyngor i gludwyr moch / Llywodraeth Cynulliad Cymru = Welfare of animals during transport : advice for transporters of pigs

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443296
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006 : controlled activities : Wales : a consultation document

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Alcoffeithiau : canllaw i yfed yn synhwyrol = Alcofacts : a guide to sensible drinking

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750442817
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Gofalu am les anifeiliaid wrth eu cludo : cyngor i gludwyr ceffylau, merlod, asynnod a'u tebyg

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750443289
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

A review of Welsh social landords' approaches to increasing choice in letting accommodation

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444620
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Heintiau a gafwyd yn yr ysbyty = Hospital acquired infections

(Contributor)

2 editions

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2008
 • Details

Strôc : does dim rhaid i chi ddioddef! = Stroke : don't let it happen to you!

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Mwg ail-law : beth yw mwg ail-law a'r hyn y gallwch ei wneud amdano? = Secondhand smoke : what is it and what can you do about it?

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Canllaw i gymorth ariannol ar gyfer myfyrwyr addysg uwch yn 2007/08 : buddsoddwch yn eich dyfodol = Guide to financial support for higher education students in 2007/08 : invest in your future

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Cyfleoedd dysgu rhyngwladol : datblygu arweinyddiaeth, datblygu byd, datblygu Cymru

(Contributor)

1 edition

 • Public Service Management Wales
 • 2007
 • Details

Cyfnod cyffrous - lleoliad cyffrous : i gael contract hyfforddi o'r radd flaenaf mewn lleoliad unigryw yn y sector cyhoeddus ymunwch â ni yn yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol = Exciting time exciting

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750444910
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Strategy for older people consultation response

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Ymateb i'r ymgynghoriad ar y strategaeth ar gyfer pobl hŷn

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Cymuned a rennir : meithrin cydberthnasau a siarteri ar gyfer awdurdodau unedol a chynghorau tref a chymuned : dogfen ymgynghori = A shared community : relationship building and charters for unitary a

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Y ddarpariaeth yng Nghymru o nwyddau, gwasanaethau a chyngor mewn perthynas â thai i bobl hŷn yn eu cartrefi = The provision in Wales of housing related goods, services and advice to older people in t

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750446679
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Caniatâd cynllunio : arweiniad ar gyfer busnesau = Planning permission : a guide for business

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Oeddech chi'n gwybod? : cynghorion da i arafu'r newid yn yr hinsawdd yng Nghymru = Did you know? : top tips to help tackle climate change in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750448208
 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Cynllun Croesawu Bwydo ar y Fron = Breastfeeding Welcome Scheme

(Contributor)

2 editions

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Pecynnau cinio iach : syniadau i ysgolion cynradd = Healthier lunchboxes: ideas for primary schools

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Tenantiaid : cadw eich blaendal yn ddiogel : Diogelwch Blaendal Tenantiaid o 6 Ebrill 2007

(Contributor)

1 edition

 • Department for Communities and Local Government with Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Newidiadau posib i wasanaethau eiriolaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru = Suggested changes for advocacy services for children and young people in Wales

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 9780750441339
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

2007 the way forward

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Gosod eiddo? : a ydych yn diogelu blaendal eich tenant? : Diogelwch Blaendal Tenantiaid o 6 Ebrill 2007

(Contributor)

1 edition

 • Department for Communities and Local Government with Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Strategaeth gwasanaeth ieuenctid cenedlaethol Cymru : pobl ifanc, gwaith ieuenctid, gwasanaeth ieuenctid = National youth service strategy for Wales : young people, youth work, youth service

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Arian y GIG ar gyer gofal : a oes angen gofal hirdymor arnoch? : Pryd mae'r GIG yn talu am hyn? = NHS funding for care : do you need long term care? : When does the NHS pay for this?

(Contributor)

1 edition

Cymraeg : rhannwch y Gymraeg gyda'ch teulu

(Contributor)

1 edition

Cymraeg : rhannwch eich Cymraeg

(Contributor)

1 edition

Cymraeg : dw i'n gwella fy Nghymraeg i symud 'mlaen yn y gwaith

(Contributor)

1 edition

Cymraeg : rhannwch y Gymraeg gyda'ch cymuned

(Contributor)

1 edition

Letting? : are you protecting your tenant's deposit? : Tenancy Deposit Protection from 6 April 2007

(Contributor)

1 edition

 • Department for Communities and Local Government with Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Amddiffyn plant sydd mewn mwy o berygl o ddal y ffliw : rhaglen 2007/08

(Contributor)

1 edition

 • ISBN: 0750435771
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Cyffuriau : yr hyn y dylet ti ei wybod = Drugs : what you need to know

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Bocsys bwyd mwy iach : plant mwy iach

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Helpwch i wneud Cymru'n wlad masnach deg = Help make Wales a fair trade country

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

At sylw pob plentyn sy'n derbyn gofal = For the attention of all looked after children

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Are you visiting the United Kingdom? (Wales) : did you know that you may have to pay for hospital treatment whilst here?

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

World Skills UK Wales

(Contributor)

1 edition

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • 2007
 • Details

Taith fasnach i Malaysia (Kuala Lumpur) : 8 - 15 Medi 2007

(Contributor)

1 edition

 • International Business Wales
 • 2007
 • Details

Y pwyllgor ar y gorchymyn arfaethedig ynghylch anghenion dysgu ychwanegol = Proposed additional learning needs LCO committee

(Contributor)

1 edition

 • National Assembly for Wales
 • 2007
 • Details

Wythnos brecwast iach 15-19 Hydref 2007 = Healthy breakfast week 15-19 October 2007

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

GWLAD : cael gwaith, addysg a chyngor mewn ardaloedd gwledig = GWLAD : gaining work, learning & advice in rural areas

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Panztel (UK) Limited : astudiaeth achos rheoli cyfrif = Panztel (UK) Limited : account management case study

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

Hyperformance Limited : astudiaeth achos rheoli cyfrif = Hyperformance Limited : account management case study

(Contributor)

1 edition

 • Welsh Assembly Government
 • 2007
 • Details

In Retirement Services : astudiaeth achos rheoli cyfrif = In Retirement Services : account management case study

(Contributor)

1 edition